سوادآموزی به 111 هزار نفر از والدین بی‌سواد در سال جاری

رییس سازمان نهضت سوادآموزی از پوشش 111 هزار نفر از والدین بی‌سواد دانش‌آموزان در سال جاری خبر داد و گفت: در مجموع حدود 200 هزار نفر دیگر از والدین باقی مانده‌اند که در برنامه آموزش قرار دارند.

سوادآموزی به 111 هزار نفر از والدین بی‌سواد در سال جاری

رییس سازمان نهضت سوادآموزی از پوشش 111 هزار نفر از والدین بی‌سواد دانش‌آموزان در سال جاری خبر داد و گفت: در مجموع حدود 200 هزار نفر دیگر از والدین باقی مانده‌اند که امیدواریم امسال بخش قابل توجهی را تحت آموزش قرار دهیم و باسواد کنیم.

علی باقرزاده با بیان اینکه آموزش والدین بی‌سواد دانش‌آموزان را سال گذشته در قالب یک برنامه‌ سه‌ساله آغاز کردیم اظهار کرد: سال گذشته 150 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز 111 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و آموزش‌های با سوادی برای آنها آغاز شد.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه امسال در طرح سنجش کلاس اولی‌ها، 16 هزار نفر از والدین خود را فاقد سواد اعلام کردند گفت: با احتساب این 16 هزار نفر، در مجموع حدود 200 هزار نفر دیگر از والدین بی‌سواد باقی مانده‌اند که امیدواریم امسال بخش قابل توجهی را تحت آموزش قرار دهیم.

باقرزاده با اشاره به هفته گرامیداشت سوادآموزی در اوایل دی ماه گفت: از جمله برنامه‌های مهمی که برای این هفته ترتیب داده شده است "کتابت قرآن کریم توسط سوادآموزان دوره انتقال" است. امید است بتوانیم پنج نسخه از قرآن را به دست سوادآموزان دوره انتقال کتابت و صحافی کنیم.

منبع :

مهلا کاشانی