رنگهایی خیال‌انگیز به سیاره مرده جان تازه‌ای داد

در یک تکنیک علمی پیشرفته دانشمندان برای بررسی جزئیات یک سیاره به عکس‌های آن رنگهایی مصنوعی اضافه کرده‌اند.

رنگهایی خیال‌انگیز به سیاره مرده جان تازه‌ای داد

در یک تکنیک علمی پیشرفته دانشمندان برای بررسی جزئیات یک سیاره به عکس‌های آن رنگهایی مصنوعی اضافه کرده‌اند.

دانشمندان از طریق تجزیه و تحلیل مولفه‌های شیمیایی و طیف نوری دریافتی از سیاره پلوتون توسط پروب فضایی Newhorizons رنگ‌هایی مصنوعی به این سیاره داده‌اند که باعث بهت و حیرت آنها شده است.

گفتنی است، کارشناسان از این طیف‌های رنگی برای ایجاد تفاوت بین بخش‌های مختلف پلوتون و تمایز دره‌ها و کوه‌ها استفاده کرده‌اند.

تصاویر رنگی شده سیاره پلوتون در جدیدترین جلسه انجمن نجوم ایالات متحده (Aas) در مریلند به نمایش گذاشته شده است. رنگهایی خیال‌انگیز به سیاره مرده جان تازه‌ای دادپژوهشگران احتمال می‌دهند در قطب جنوب سیاره پلوتون یک آتش فشان عظیم یعنی با توجه به تصاویری 3 بعدی بدست آمده از کاوشگر Newhorizons وجود داشته باشد.
رنگهایی خیال‌انگیز به سیاره مرده جان تازه‌ای داد

کارشناسان وجود یخ بر سطح سیاره پولوتون را به دلیل تجزیه عناصر رادیواکتیو در بدو تولد این سیاره در بیش از 4 و نیم میلیارد سال پیش می‌دانند.

کارشناسان امیدوار هستند با استفاده از این رنگهای مصنوعی بتوانند به بررسی وضعیت زمین شناسی سیاره، سطوح ناهموار و گازهای یخ زده سطح سیاره بپردازند. 

 


منبع :