وضعیت اختراعات در آسیا چشمگیرتر از اروپا است

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با مقایسه سهم قاره‌های جهان از نظر اختراعات،گفت: وضعیت آسیا نسبت به اروپا از نظر ثبت اختراعات چشمگیرتر است.

وضعیت اختراعات در آسیا چشمگیرتر از اروپا است

'جعفر مهراد' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در زمینه مقایسه قاره های مختلف جهان از نظر اختراعات، گفت: در تولید علم و قدرت علمی کشورها، مولفه های مختلفی وجود دارد که عملکرد علمی و فنی کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد.

وی افزود: در ایران اکثر گزارش های علمی و در مباحث روزمره بیشتر تولید مقاله های علمی که در مجلات بین المللی چاپ و در نظام های معتبر جهانی نمایه سازی می شوند، مورد توجه قرار می گیرند.

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز ادامه داد: به غیر از تولید علم در قالب مقالات پژوهشی، مولفه مهم دیگر پروانه های ثبت اختراعات و اکتشافات است که قدرت اختراع دانشمندان و پژوهشگران جهان را نشان می دهد.

مهراد گفت: در زمینه ثبت اختراعات در داخل کشور سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، بنیاد ملی نخبگان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اقدام می کنند و در خارج از کشور نیز ثبت اختراع در اروپا و آمریکا معمول است.

وی با استناد به اطلاعات اختراعاتی که در دفتر ثبت اختراعات آمریکا در سال 2008 و 2013 به ثبت رسیده است، گفت: تعداد پتنت های مربوط به اقتصادهای با درآمد بالا در سال 2008 میلادی 149 هزار و 290 پتنت بود که این رقم در سال 2013 میلادی به 258 هزار و 411 پتنت رسید. به این ترتیب در سال 2013 میلادی 93 درصد پتنت های جهان در دست گروه کشورهای بادرآمد بالا بود.

مهراد ادامه داد: سهم پتنت های اقتصادهای با درآمد بالای متوسط در سال 2008 میلادی دو هزار و 460 پتنت و در سال 2013 میلادی 9 هزار 529 پتنت است که سهم این کشورها از کل پتنت های جهان تنها 3.4 درصد است.

وی خاطر نشان کرد: اقتصادهای با درآمد پایین در سال 2008 میلادی تعداد 973 و در سال 2013 میلادی تعداد 3 هزار و 586 پتنت به ثبت رساندند. سهم این کشورها از کل اختراعات جهان در سال 2013 میلادی 1.3 درصد است .

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: عملکرد اقتصادهای بادرآمد کمتر در ثبت پتنت ها بسیار ناچیز بوده و تعداد آنها در سال 2008 میلادی 15 پتنت و در سال 2013 میلادی 59 پتنت است.

مهراد افزود: آمریکای شمالی در این زمینه موفق است، این منطقه در سال 2008 میلادی 83 هزار و 339 پتنت و در سال 2013 میلادی تعداد 145 هزار و 741 پتنت به ثبت رسانده است.

سهم این منطقه در ثبت اختراعات 52.5 درصد از کل پتنت های جهان است.

وی ادامه داد: کل اروپا در سال 2008 میلادی 25 هزار و 780 پتنت و در سال 2013 میلادی 48 هزار و 737 پتنت به ثبت رسانده است. سهم اروپا در این زمینه از کل پتنت های جهان 17.5 درصد است.

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه وضعیت آسیا نسبت به اروپا از نظر ثبت اختراعات چشمگیرتر است، گفت: آسیا در این بازه زمانی (2008 -2013) به ترتیب دارای 46 هزار و 773 و 83 هزار و 904 پتنت است و سهم آن از نظر اختراعات در سال 2013 میلادی 30.2 درصد از کل اختراعات جهان است.

وی در خصوص قاره آفریقا نیز گفت: تعداد اختراعات آفریقا در سال 2008 میلادی 137 پتنت و در سال 2013 میلادی 303 پتنت است. سهم این قاره از کل اختراعات جهان ناچیز بوده و درخور توجه نیست.

مهراد خاطر نشان کرد: دانشمندان ایران در سال 2008 میلادی تنها سه اختراع و در سال 2013 میلادی 43 اختراع به ثبت رساندند.

وی با اشاره به ترکیه گفت: تعداد اختراعات ترکیه که در زمینه تولید علم معمولا این کشور نیز مورد توجه و مقایسه قرار می گیرد، در سال 2008 میلادی 35 پتنت و در سال 2013 میلادی 113 پتنت است.

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: در میان سایر کشورهای اسلامی دانشمندان مصر و مالزی نیز موفق شدند اختراعات خود را در دفتر ثبت اختراعات آمریکا به ثبت برسانند.

مهراد گفت: تعداد اختراعات مصر و مالزی در سال 2008 میلادی به ترتیب 10 و 200 پتنت و در سال 2013 میلادی 52 و 288 پتنت است. سهم مالزی از این نظر یک صدم درصد کل اختراعات جهان است.

منبع :