گفتگو با لیلا نیرومند رتبه‌ی 8 نقاشی درکنکورهنرستان94

گفتگو با لیلا نیرومند رتبه‌ی 8 نقاشی از شهر اردبیل

گفتگو با لیلا نیرومند رتبه‌ی 8 نقاشی درکنکورهنرستان94

گفتگو با لیلا نیرومند رتبه‌ی 8 نقاشی درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

لیلا نیرومند هستم رشته نقاشی رتبه 8 کشوری از شهر اردبیل


شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من از کتاب های زرد عمومی ، زرد اختصاصی و قهوه ای ریاضی و زبان انگلیسی استفاده می کردم.


نکات مثبت کتاب های قهوه ای چه بود؟

درس ها را کامل توضیح داده بود – جزئیات خوبی داشت- سوال های پر تکرار داشت.


آیا شما از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردید؟

بله – دفتر برنامه ریزی خیلی خوب بود درس هایی که خوانده نمی شد جایش خالی می ماند و من مجبور می شدم بخوانم و باعث شد من به مرور زمان یاعت مطالعه ی خودم را افزایش دهم .


معدل و شغل پدرو مادر شما چیست؟

معدل من در سال سوم هنرستان 15.62 شد چون بیشتر به کنکور توجه کردم. پدر من کارگر و مادرم خانه دار است


چگونه دروس عمومی را مطالعه می کردید؟

پشتیبانم خیلی خوب بود ، برنامه های خوبی می نوشتند و چون می دانستم اکثر شرکت کننده ها عمومی ها را حذف میکنند و همینطور می دانستم درس ریاضی دارای ضریب 4 است به دروس عمومی هم توجه زیادی داشتم.


میانگین درصد شما در دروس تخصصی و عمومی در کنکور چقدر بود؟

تخصصی 62% و عمومی 31%


شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب استفاده نکردم.


اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

برای من خانه را آرام می کردند و من در خانه احساس آرامش کامل داشتم و اصلا" استرس نداشتم و در مواقع بحرانی به من امید می دانند.


زمانیکه در آزمون ها موفق نبودی اولیا و خودت چه عکس العملی داشتید ؟

خودم ناراحت می شدم ولی پدر و مادرم به من می گفتند که وقت زیاد داری تلاشت را بکن و من ساعت مطالعه ی خودم را افزایش می دادم و موفق هم می شدم.


سخن آخر....

من از خانم مهرزاد فر که به من کمک کردند تا هنرستان را انتخاب کنم کمال تشکر را دارم.تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی