همواری مسیر تعلیم وتربیت با مشارکت اولیای دانش‌آموزان استثنایی

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، آموزش اولیای دانش‌آموزان استثنایی را از ارکان اصلی مدارس استثنایی برشمرد.

همواری مسیر تعلیم وتربیت با مشارکت اولیای دانش‌آموزان استثنایی

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، آموزش اولیای دانش‌آموزان استثنایی را از ارکان اصلی مدارس استثنایی برشمرد.

مجید قدمی گفت: باید نظارت و هدایت اولیای دانش آموزان استثنایی بعد از خروج دانش آموزان از مدرسه ادامه یابد.

قدمی ضمن تشریح اشکال مدیریت مدارس استثنایی، افزود: با توجه به مسیر و انواع تربیت دانش آموزان استثنایی، شایسته است لفظ استثنایی به واژه دانش آموزان با نیازهای ویژه تغییر یابد که این پیشنهاد به شورای معاونین وزرات آموزش و پرورش ارائه شده است.

وی ادامه داد: فضای آموزشی مدارس استثنایی کاملاً تخصصی است و لزوم حضور مدیر متخصص در این نوع مدارس اجتناب ناپذیر است؛ البته این بدان معنا نیست که مدیران این گونه مدارس باید در همه زمینه ها متخصص باشند، بلکه حوزه که در اختیار مدیر قرار گرفته است باید با مطالعه و دقت مدیریت شود.

قدمی در پایان ضمن تأکید بر مدیریت برنامه محور تصریح کرد: به روز بودن، برنامه داشتن، به عدالت عمل کردن، مشورت کردن، خلاق بودن و صبور بودن از مؤلفه های مدیر موفق مدارس استثنایی است.

منبع :مهلا کاشانی