مأموریت سرنشین‌دار اوریون با سپر حرارتی فلزی ارتقا یافته

دانشمندان ناسا برای افزایش مقاومت حرارتی سفینه اوریون در ماموریت سرنشین‌دار به مریخ اقدام به ارتقای سپر حرارتی فلزی برای مقابله با دمای ناشی از سرعت بسیار بالا کردند.

مأموریت سرنشین‌دار اوریون با سپر حرارتی فلزی ارتقا یافته

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، بیشترین سرعت پیش‌بینی شده در ماموریت سرنشین‌دار اوریون در مسیر مریخ حدود 11 کیلومتر در ثانیه است.

محققان ناسا در مورد جزئیات ماموریت ارسال انسان به مریخ با سفینه اوریون اظهار کردند: در ماموریت آزمایشی اوریون، برای اولین‌ بار یک سفینه سرنشین‌دار برای بیش از سه هفته در فضا خواهد بود.

دانشمندان در مورد سپر حفاظتی فلزی طراحی شده برای سفینه اوریون عنوان کردند: سیستم محافظت گرمایی سفینه از سپر اصلی برای کاهش سرعت سفینه هنگام ورود به جو و شبکه‌ای از کاشی‌های حرارتی برای افزایش مقاومت ساخته شده است.

جان کووآل، متخصص سیستم‌های محافظت حرارتی ناسا اظهار کرد: طراحی سیستم محافظت گرمایی برای موفقیت ماموریت‌های آینده اوریون ضروری است.

وی در ادامه افزود: ماموریت آزمایشی اوریون برای تست میزان مقاومت سپر حرارتی جدید و همچنین تجربه فرود سرنشین‌دار با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه به زودی انجام خواهد شد.

در مأموریت گذشته اوریون، سفینه به حداکثر سرعت 9 کیلومتر در ثانیه دست یافت. در این سرعت باورنکردنی دمای سپر حرارتی به بیش از 2204 درجه سانتیگراد رسید.

سپر حرارتی جدید اوریون از عناصری همچون نقره و پوشش‌های فلزی برای محافظت از 180 کاشی حرارتی ساخته شده است.

منبع :