بازگشت طلای زنده دریاچه ارومیه با احیای فازبندی شده آن

بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه گفت: آرتمیا در زیستگاه طبیعی منقرض نمی‌شود.

بازگشت طلای زنده دریاچه ارومیه با احیای فازبندی شده آن

ناصر آق در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، گفت: آرتمیا در زیستگاه طبیعی منقرض نمی‌شود چون حتی اگر زیستگاه طبیعی بطور کامل خشک شود تخم آرتمیا می‌تواند سالیان سال در میان نمک‌ها باقی بماند و اگر هر زمان آب دریاچه ارومیه به شرایط بهتری بازگردد می‌تواند احیا شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات بستر دریاچه و رسوب یافتن میلیاردها تن نمک بعید بنظر می‌رسد شرایط بهینه برای زیست آرتمیا در کل دریاچه فراهم شود لذا بهتر است شوری و کیفیت آب در بخشهایی از دریاچه تحت کنترل قرار گیرد و آرتمیا در چنین بخشهایی احیا شود.

وی در رابطه با دیده شدن آرتمیا در ورودی رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه گفت: تخم آرتمیا در دریاچه وجود دارد در مصب‌ها یا در نزدیکی آن ممکن است در بخش‌هایی بدلیل کاهش شوری، آرتمیا از تخم خارج شده و دیده شود ولی این دیده شدن موضعی در مناطق خاص و در مدت محدود به این معنی نیست که آرتمیا در دریاچه وجود دارد چون ممکن است در چند روز یا یک ماه تلفات دهند و از بین بروند.

آق ادامه داد: طی سه سال گذشته در دریاچه ارومیه آرتمیای زنده دیده نشده، ولی احتمال دارد تعداد بسیار محدودی آرتمیا به صورت مقطعی و موضعی در دریاچه دیده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه درباره بازگشت آرتمیا در صورت احیای دریاچه ارومیه گفت: تخم آرتمیا در شرایط طبیعی و میان نمک تا 100 سال هم می‌تواند سالم بماند و از این نظر مشکلی نیست اما مشکل اصلی شرایط فعلی دریاچه ارومیه است.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه دیگر آن دریاچه سابق نیست و احیای حیات آن باید با برنامه ریزی‌های مناسب صورت گیرد تا شرایط قابل قبول برای آرتمیا و جلبکهای تک سلولی در بخش‌هایی از دریاچه فراهم آید. اگر حتی تراز اکولوژیک در دریاچه ایجاد شود شاید آرتمیا احیا نشود چون شوری آب بیشتر از 250 گرم بر لیتر می‌شود و آرتمیا در این شرایط نمی‌تواند تولیدمثل کند.

بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه گفت: احیا آرتمیا تنها در بخش‌هایی از دریاچه ارومیه با شوری کنترل شده محقق می‌شود که پیشنهاداتی را در این زمینه داده‌ام. طرح بنده برای احیای دریاچه ارومیه تحت عنوان مدیریت فازبندی دریاچه ارومیه است که در مدیریت فازبندی شده بخش‌هایی از دریاچه برای بازسازی ذخایر آرتمیا و ایجاد اکوسیستم طبیعی شبیه دوران شکوفایی دریاچه ایجاد خواهد شد.

آق در رابطه با طرح فازبندی دریاچه ارومیه گفت: با اجرای این طرح آرتمیا به وفور در دریاچه تولید می‌شود و نه تنها نیاز اکوسیستمی و نیاز صنعت آبزی پروری کشور را تامین خواهد کرد بلکه می‌تواند منبعی برای صادرات چند میلیون دلاری نیز ایجاد کند.

وی ادامه داد: در این طرح، بخشهای بزرگی از دریاچه که در حدود 3000 کیلومتر مربع است با کارکردهای اکوسیستمی و اجتماعی – اقتصادی احیا خواهد شد بطوریکه ایجاد اشتغال مبتنی بر دریاچه ارومیه برای صدها نفر قابل پیش بینی است. به این ترتیب صدها نفر در کنار سازمان حفاظت محیط زیست، فرصت خواهند یافت از اکوسیستم طبیعی و با ارزش دریاچه ارومیه حفاظت کنند.

منبع :

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری