اجرای طرح راهبری کارگاه آموزشی والدین در مازندارن

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران، گفت: اجرای طرح راهبری کارگاه آموزشی والدین پایه اول در استان گامی بلند جهت تحقق اهداف و سند تحول بنیادی است.

اجرای طرح راهبری کارگاه آموزشی والدین در مازندارن

سیدعلی قاسمی در جلسه شورای راهبری کارگاه آموزشی والدین پایه اول استان مازندران اظهار داشت: این طرح، فرصت و تجربه خوبی برای بومی‌سازی مفاد سند تحول بنیادین به‌منظور بهتر اجرایی‌شدن آن است که استمرار و توسعه کار، از ملزومات است.

وی ضمن اشاره به اعلام رضایت 90 درصدی والدین و مربیان از اجرای طرح کارگاه آموزشی والدین پایه اول گفت: این اعلام رضایت به معنی آمادگی بستر کار برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و سرمایه‌های آموزش و پرورش است.

قاسمی، با اشاره به دو سویه بودن فرایند ارتباط گفت: در ارتقای فرایند تعلیم و تربیت باید همه دستگاه‌های برون‌سازمانی نیز حضور داشته باشند تا آموزش و پرورش بتواند به ارتقای صحیح خانه و مدرسه و استحکام این فرایند بپردازد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران، افزود: در سطح استان 192 پایگاه در 263 مدرسه با جامعیت هدف کلیه والدین پایه اول ورودی مهر 94، حضور بیش از 43 هزار و 505نفر از اولیا برگزار شد که بیش از 99 درصد افراد در این کلاس حضور فعال داشته و موفق به دریافت گواهی حضور در دوره شده‌اند.

منبع :

مهلا کاشانی