همیشه در سلام کردن پیش قدم باشید

یکی از عوامل مهم آداب معاشرت سلام کردن است.

همیشه در سلام کردن پیش قدم باشیدجعفربای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارکرد: سلام کردن و دست دادن در آموزه های دینی و در تمام جوامع به نشانه دوستی و صمیمیت است.

وی افزود: هنگام سلام کردن به چهره مخاطب نگاه کنید وبا لبخند به استقبال ایشان بروید زیرا ممکن است شما همزبان نباشید، بنابراین لبخند شما به همراه سلام ماندگار می شود.

این آسیب شناس در پایان گفت: دست دادن و دست هم را صادقانه به گرمی فشردن، نشان دیگری از محبت، صمیمیت و خیر خواهی است و دلها را به هم نزدیکتر و صحبتها را بیشتر میکند.

منبع :