برای مقابله با ترس از تاریکی، "سایه بازی" کنید

در هنگام قطع برق، برای خوگیری و غلبه به ترس از تاریکی سایه بازی کنید.

برای مقابله با ترس از تاریکی، "سایه بازی" کنیدجعفر بای، آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بهترین راه برای غلبه بر ترس از تاریکی دوستی با تاریکی است اظهار کرد: به جای جیغ زدن در هنگام قطع برق وتاریکی، بهتر است سایه بازی کنید زیرا این بازی بسیار به کاهش ترس و خوگیری به آن کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: با نور انداختن بر روی دیوار، دستان خود را به شکل آدم و حیوانات مختلف درآورده و سناریویی به شکل طنز و همراه با شور و شوق اجرا کنید.

بای با بیان دیگر راه مقابله با ترس افزود: در مورد ترس بحث کنید، هیچ گاه بر روی احساساتی همچون ترس سرپوش نگذاشته و آن را کوچک‌ نشناسید بلکه به آن اعتراف کنید.

این آسیب شناس در پایان گفت: اگر والدین تجارب خود را از چگونگی مقابله با ترسشان در دوران کودکی برای فرزندان تعریف کنند در کاهش ترس و یادگیری غلبه بر آن بسیار موثر است.

منبع :