نانو حسگر فوق حساس برای تشخیص زود هنگام سرطان پانکراس

محققان حسگری با کمک فناوری نانو طراحی کردند که RNA در مقیاس میکرو در خون را اندازه‌گیری و بررسی می‌کند.

نانو حسگر فوق حساس برای تشخیص زود هنگام سرطان پانکراسبه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسگر فوق حساس به RNA در مقیاس میکرو توسط محققان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایندیانا و مرکز سرطان سیمون برن توسعه یافته است که نوید بخش طراحی روش‌های جدید تشخیص زودهنگام سرطان و درمان آن به ویژه سرطان لوزالمعده است. 

محققان آزمون ارزیابی توانایی حسگر در شناسایی سرطان پانکراس و یا نشان دادن وجود یک بیماری خوش‌خیم به کمک تشخیص تغییراتی در RNA در حد میکرو را نتیجه بخش خواندند. RNA های ریز در مقیاس میکرو در زیست شناسی و تشخیص بیماری‌های ناحیه‌ای نقش مهمی دارد. 

Sardar استادیار شیمی و زیست شناسی در دانشکده علوم دانشگاه ایندیانا می‌گوید: ما با استفاده از مفاهیم اساسی فناوری نانو، سنسوری را برای تشخیص و تعیین کمیت مولکول‌های زیستی در غلظت‌های پایین طراحی کردیم تا بتوانیم تغییرات دقیقه‌ای غلظت‌های میکرو RNA را در خون بیمار رصد کنیم. اگر تشخیص بیماری به سرعت صورت گیرد امیدواری به درمان کامل آن هم بیشتر است.

وی در پایان به کارایی این حسگر در درمان سرطان لوزالمعده تاکید می‌کند و می‌گوید: این روش برای سرطان لوزالمعده قابل توجه است زیرا برای بسیاری از مبتلایان علایم آن سالها پنهان است و تا نشانه‌های آن بروز می‌کند روش‌های درمانی محدودتر می‌شوند. برای مثال تشخیص سرطان پانکراس در مراحل اولیه این بیماری یا عمل جراحی که احتمال 40 درصد بقای پنج‌ساله را دارد، همراه است در مقابل تشخیص سرطان پانکراس در مرحله‌ی متاستاز تنها یکسال امید به زندگی را به بیمار می‌دهد. 

منبع :