شش نکته برای مطالعه‌ی اثربخش؛روخوانی مکرر بی‌فایده است

برخی دانش‌آموزان متن‌ها را با روش روخوانی مکرر بازخوانی می‌کنند اما استفاده از روش‌های یادگیری فعال مانند فلش‌کارت و پرسش از خود، بسیار مؤثرتر واقع می‌شوند.

شش نکته برای مطالعه‌ی اثربخش؛روخوانی مکرر بی‌فایده است

برخی دانش‌آموزان متن‌ها را با روش روخوانی مکرر بازخوانی می‌کنند اما استفاده از روش‌های یادگیری فعال مانند فلش‌کارت و پرسش از خود، بسیار مؤثرتر واقع می‌شوند. فاصله انداختن بین ساعات مطالعه و متنوع کردن درس‌های مورد مطالعه نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. در این خصوص 6 نکته‌ی کلیدی را بیان می‌کنیم:

1- یادداشت‌های خود را بارها روخوانی نکنید

وقتی شما برای بار اول مطلبی را می‌خوانید مفاهیم زیادی را از آن استخراج می‌کنید، اما برای بار دوم با ذهنیت «من این را بلدم» مطلب را بازخوانی می‌کنید. به همین دلیل روند پردازش اطلاعات را عمیق انجام نمی‌دهید یا نکاتی را از قلم می‌اندازید.

2- سؤالات بسیاری از خود بپرسید

تکنیک بسیار خوبی که می‌تواند جایگزین روخوانی شود، خودآزمایی است. می‌توان از سؤالات مطرح‌شده در آخر هر فصل کتاب درسی نیز برای این منظور استفاده کرد. مرور اطلاعات به این شکل درواقع همان چیزی است که یادگیری و به‌خاطرسپاری را کارآمدتر می‌کند.

3- اطلاعات جدید را با مفروضات قبلی خود مرتبط سازید

استراتژی دیگر این است که هم‌زمان با خواندن، مطالب کلیدی متن را با چیزی که از قبل می‌دانسته‌اید مرتبط سازید و برای یادگیری بهتر اطلاعات جدید را با اطلاعات قبلی پیوند دهید.

4- اطلاعات را به تصویر بکشید

یک راهکار عالی در این مورد، ساخت نمودار، جدول و مدل‌های بصری است. به تصویر کشیدن اطلاعات نشان می‌دهد که یادگیرنده باید حضور ذهن و تمرکز مؤثرتر و فعالانه‌تری در حین مطالعه داشته باشد و کم‌تر منفعل بماند.

5- از فلش‌کارت استفاده کنید

فلش‌کارت ابزار مناسب دیگری است که کلید استفاده از آن خودآزمایی مکرر مطالب آموخته‌شده است. برخی از دانش‌آموزان بعد از پاسخ درست به سؤال روی فلش‌کارت آن را کنار می‌گذارند، اما این روش خوبی نیست و مرور آموخته‌ها در به‌یادآوری نقش مهمی دارد. کارت‌های صحیح و مرور دوباره‌ی آن‌ها در یادگیری مؤثر است.

6- تا دقیقه‌ی نود صبر نکنید؛ بین مطالعات فاصله بگذارید

برخیاز دانش‌آموزان تا لحظه‌ی آخر صبر کرده و در یک نصف روز مطالب را مدام تکرار می‌کنند، اما این روش مناسبی برای یادگیری طولانی‌مدت نیست. امکان دارد برای روز بعد خوب باشد اما چیز زیادی از مطالب به یاد نمی‌ماند و زمانی که به آموخته‌های قبلی خود نیاز دارید، اثری از آن‌ها در ذهن باقی نمانده است.