هفت امروز یا هفت فردا؟

برای انسان‌های موفق در هفته، هفت امروز وجود دارد و برای انسان‌های ناموفق، هفت فردا.

هفت امروز یا هفت فردا؟

میز مطالعه‌اش همیشه نامرتب بود. کتاب‌های قطور با تعداد زیادی تست، جزوه‌های درهم و برهم، تکه‌های کوچک کاغذ که با برنامه‌ریزی‌های مختلف پر شده بودند و آرزوهای بزرگ و کلی هدف و برنامه‌ی مشخص و نامشخص. سارا بلندپرواز بود و دلش می‌خواست پیشرفت کند، به آرزوهایش برسد، برنامه‌هایش را جامه‌ی عمل بپوشاند و پله‌های ترقی را سریع بالا برود و به اوج برسد؛ غافل از این‌که یک‌شبه نمی‌شود ره صد ساله رفت. سارا روزها را از دست می‌داد و شب‌ها تصمیم می‌گرفت که از فردا شروع کند و برنامه‌ای پیچیده برای مطالعه‌ی روزانه‌اش تنظیم می‌کرد. فردا از راه می‌رسید اما دریغ از تلاشی هدفمند و اصولی، دوباره شب می‌شد و صبح از پی آن می‌آمد و روز از نو و روزی از نو. سردرگم شده بود. از عملکردش راضی نبود. ساعت دیواری اتاقش را دوست نداشت و حرکت عقربه‌های آن را مانع بزرگی برای پیشرفت کردنش می‌دانست. زمان سپری می‌شد تا این‌که یک روز جمله‌ای نظرش را جلب کرد: «برای انسان‌های موفق در هفته، هفت امروز وجود دارد و برای انسان‌های ناموفق، هفت فردا.» چند بار این جمله را خواند و تکرار کرد و با خط درشت روی کاغذ نوشت و به دیوار اتاقش نصب کرد.

سارا تغییر کرد. میز مطالعه‌اش را مرتب کرد. کتاب‌هایش را بازبینی کرد. جزوه‌ها را نظم بخشید و یک دفتر برنامه‌ریزی روی میزش گذاشت. با خودش گفت: «سارا! امروز را دریاب و از امروز شروع کن که فردا دیر است. سخت‌کوش باش و تا رسیدن به هدف دست از تلاش کردن برندار. بابرنامه و امیدوار باش. موفقیت همین نزدیکی‌هاست؛ با گام‌های کوچک و هدف‌دار به آن نزدیک شو. سارا! موفقیت از آنِ توست.»