هفت روش مؤثر و شگفت‌انگیز برای درس خواندن

برخی از دانش‌آموزان از همان دوران ابتدایی به دنبال شیوه‌ی صحیح یادگیری و درس خواندن بوده‌اند. در ادامه برخی از شیوه‌های مؤثر مطالعه و یادگیری را با هم مرور می‌کنیم.

هفت روش مؤثر و شگفت‌انگیز برای درس خواندن

برخی از دانش‌آموزان از همان دوران ابتدایی به دنبال شیوه‌ی صحیح یادگیری و درس خواندن بوده‌اند. در ادامه برخی از شیوه‌های مؤثر مطالعه و یادگیری را با هم مرور می‌کنیم:

1- تغییر متناوب مکان مطالعه و درس خواندن

اگرچه بسیاری از دانش‌‌آموزان به مطالعه در کتابخانه معتقد هستند، بررسی‌ها نشان داده شده است که تغییر متناوب محیط مطالعه برای یادگیری بسیار مؤثر است؛ زیرا حافظه‌ی انسان بر اساس موقعیت و مکان شکل می‌گیرد؛ درنتیجه تغییر محیط مطالعه، میزان به‌ خاطر سپردن چیزهایی را که یاد گرفته‌اید افزایش خواهد داد.

2- مطالعه و انجام تکالیف گروهی

هیچ وقت قدرت هم‌کلاسی‌ها و همتایان خود را دست‌کم نگیرید؛ به‌ویژه وقتی بر روی یک مسئله‌ی دشوار کار می‌کنید. همفکری یکی از راه‌های مؤثر برای فائق آمدن بر مشکلات و کاهش حجم درسی است و به شما اطمینان می‌دهد که درس را بهتر بفهمید.

3- آزمون دادن

هر چه‌قدر هم که‌ از آزمون دادن تنفر داشته باشید، بررسی‌ها نشان می‌دهد یک ارزش‌یابی جدی نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی میزان دانش دانش‌آموزان است بلکه می‌تواند کیفیت و کمیت علمی دانش‌آموزان را نیز افزایش دهد.

4- خوابیدن

یک ذهن خسته، ذهنی کند است؛ پس به اندازه‌ی کافی بخوابید.

5- حضور در کلاس

بهترین شیوه برای آمادگی در آزمون‌ها، حضور در کلاس درس است. در این صورت می‌توانید با سلسله‌مراتب درسی آشنا شده و از مطالبی که از آن‌ها آزمون گرفته می‌شود، مطلع شوید.

6- خود را غرق جزوه‌ها و منابع کمک‌درسی متعدد نکنید

غرق شدن در خیل عظیم جزوه‌ها و کتاب‌های درسی متعدد شیوه‌ی مؤثری برای یادگیری نیست، بلکه بهترین شیوه، تمرکز بر یک موضوع و وقت گذاشتن بر روی آن تا زمان تسلط کامل است. کم‌تر بین موضوعات مختلف بگردید و کم‌تر منبع خود را تغییر دهید.

7- منظم باشید

 سعی کنید همیشه منظم باشید و از به تعویق انداختن وظایف خود اجتناب کنید.

خرید کتاب