با شهامت سؤال بپرس!

علی دانش‌آموز چهارم دبستان است. پسر بسیار منظم و باهوشی است و همیشه در درس‌هایش نمره‌ی خوبی می‌گیرد.

با شهامت سؤال بپرس!

علی دانش‌آموز چهارم دبستان است. پسر بسیار منظم و باهوشی است و همیشه در درس‌هایش نمره‌ی خوبی می‌گیرد. او همیشه در کلاس درس حین تدریس معلم به صحبت‌های او خوب گوش می‌کند و سعی می‌کند تمام فکر و حواسش به معلم خود باشد؛ سپس بعد از تدریس معلم هر آن‌چه را کامل یاد نگرفته یا متوجه نشده است از معلم خود می‌پرسد. او از پرسیدن سؤالاتش خجالت نمی‌کشد و سعی می‌کند تمام اشکالاتش را در مدرسه رفع کند تا در خانه هنگام انجام تکالیف مدرسه مشکلی نداشته باشد و وقت خود را به حل تمرینات بیش‌تر صرف کند.

دوست خوب دبستانی‌ام! تو نیز با شهامت دستت را بالا ببر و هر آن‌چه را متوجه نشده‌ای از معلم دلسوز و فداکارت بپرس. سؤال کردن خجالت کشیدن ندارد. این گونه یادگیری‌ات نیز دوچندان خواهد شد.