پیش‌بینی میزان «مهارت خودبازدارندگی» کودکان با آزمون کشمش

گروهی از محققان دانشگاه وارویک انگلستان آزمونی را برای شناسایی توانایی یادگیری نوزادان زودرس اجرا کرده‌اند که طی آن مهارت خودبازدارندگی کودکان در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی میزان «مهارت خودبازدارندگی» کودکان با آزمون کشمش

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه اصفهان در این آزمون، کشمشی را زیر فنجان قرار داده و از کودک می‌خواهیم تا زمانی که به او نگفته‌ایم دست به کشمش نزند.

اگر کودک به سرعت و بدون حتی منتظر ماندن یک دقیقه دست به کشمش زد نشانگر این است که وی از رفتار "خود بازدارنده" پایینی برخوردار است.

محققان می‌گویند اکثر نوزادان زودرس تمایل دارند که سریع به کشمش دست بزنند اما اگر حداقل یک دقیقه صبر کنند بدین معناست که قدرت یادگیری بیشتری دارند.

طی این پژوهش که از سال 1985 آغاز شده و هنوز در جریان است 558 کودک 20 ماهه توسط این تست ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس نتایج بین دو گروه کودکان زود متولد شده و کودکان متولد شده در زمان مقرر مورد بررسی قرار گرفت.

سپس آزمون استاندارد بررسی مهارت ریاضی، خواندن و نوشتن در سن هشت سالگی از کودکان به عمل آمد. یافته‌ها نشان می‌داد هرچه کودکان در بیست ماهگی خود ضعیف تر عمل کرده بودند در هشت سالگی نیز در این آزمون نمرات کمتری کسب کرده‌اند.

به گفته پژوهشگران این بازی پنج دقیقه‌ای می‌تواند ابزاری جدید برای ارزیابی یادگیری و توجه در کودکان نارس در نظر گرفته شود.

هر چند اگر کودک در برداشتن کشمش عجله داشته باشد، والدین می‌توانند با دادن توضیح در مورد اینکه دست زدن به کشمش زودتر از موعد خطاست و باید اندکی صبر داشته باشند، مفهوم این کنترل را برای کودکان قابل درک کنند.

منبع :

خرید کتاب