حذف بو و فلزات سنگین از شیرابه با سیستم نانوتصفیه محققان کشور

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف اخیرا سیستم تصفیه شیرابه بر اساس نانو الکترو اکسیداسیون عرضه کردند که قادر به حذف بو، رنگ و فلزات سنگین از شیرابه است.

حذف بو و فلزات سنگین از شیرابه با سیستم نانوتصفیه محققان کشور

بهنام عاقل از محققان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا با اشاره به جزئیات این سیستم، گفت: سیستم تصفیه شیرابه سیستمی است که بر پایه نانو الکترواکسیداسیون طراحی و عرضه شده است. این سیستم بر پایه دو فلز در مقیاس 50 تا 200 نانومتر عمل می‌کند.

وی، هدف از طراحی این سیستم را حذف COD‌ (بار مواد آلی) و فلزات سنگین از شیرابه ذکر کرد و گفت: فرآیند تصفیه در این سیستم به صورت مرحله‌ای است؛ به این صورت که در مرحله اول کل لجن موجود در شیرابه حذف می‌شود و در انتهای این مرحله لجنی با میزان رطوبت 3 درصد باقی می‌ماند. در مرحله دوم موادی به سیستم اضافه می‌شود که شرایطی را برای اکسید کردن COD‌ موجود در شیرابه فراهم می‌کند.

وی با تاکید براین که در این مرحله مولکول‌های مواد آلی شیرابه به سایز ماکرو تبدیل نشده است، اضافه کرد: در مرحله سوم، مولکول‌های ترکیبات آلی با استفاده از آندهایی که در این پروژه تحقیقاتی در داخل کشور طراحی و ساخته شده است، شکسته می‌شوند و از این طریق اقدام به حذف ترکیبات آلی خواهند شد.

به گفته این محقق در این مرحله میزان ترکیبات آلی شیرابه از 44 تا 100 هزار میلی گرم بر لیتر به 2 تا 3 هزار میلی گرم در لیتر کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: این سیستم به صورت مرحله‌ای اقدام به حذف بو، رنگ، مواد جامد، فلزات سنگین و کلر می‌کند.

منبع :