بررسی پرافتخارترین بازیکنان چند ملیتی در جام جهانی

قصد داریم به بررسی پرافتخارترین بازیکنان چند ملیتی که با ملیت‌های گوناگون در جام جهانی به افتخارات مهمی رسیدند را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی پرافتخارترین بازیکنان چند ملیتی در جام جهانیبه گزارش خبرنگار حوزه دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان قصد داریم به بررسی پرافتخارترین بازیکنان چند ملیتی که با ملیت‌های گوناگون در جام جهانی به افتخارات مهمی رسیدند را مورد بررسی قرار دهیم.

1- اتلیو ده ماریا آرژانتینی در سال  1930 با تیم آرژانتین نایب قهرمانی جام جهانی و در سال 1934 با تیم ایتالیا قهرمان جام جهان شد.

2- لوئیس مونتی آرژانتین در سال 1930 نایب قهرمانی و در سال 1934 مزه قهرمانی را چشید.

3- فرانس پوشکاش مجارستانی در سال 1954 بامجارستان نایب قهرمانی و در سال 1962 با اسپانیا به افتخار نرسید.

4- خوزه  سانتاماریا با اروگوئه در سال 1954 چهارم و با اسپانیا در سال 1962 به افتخاری نرسید.

5- خوزه آلتافیس با برزیل در سال 1958 قهرمان و با ایتالیا در سال 1962 به جایگاهی نرسید.

منبع :