بررسی رکوردهای تفاضل گل در جام جهانی

قصد داریم به بررسی رکوردهای تفاضل گل در تاریخ جام جهانی بپردازیم.

بررسی رکوردهای تفاضل گل در جام جهانی

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان قصد داریم به بررسی رکوردهای تفاضل گل در تاریخ جام جهانی بپردازیم.

1- تمرین رکورد تفاضل گل را مجارستان در جام جهانی 1954 با +17 بر جای گذاشت.

2- برزیل در سال 2002 و آلمان در سال 2014 با تفاضل، گل 14+ بهترین تفاضل گل برای یک قهرمانی جام جهانی را برجا گذاشت.

3- بهترین تفاضل گل در دور گروهی جام جهانی را مجارستان در جام جهانی 1982 با تفاضل 6+ برجا گذاشت.

4- برترین تفاضل گل در یک دوره جام جهانی را کره جنوبی با تفاضل 16-در جام جهانی 1954 برجا گذاشت.

5- کمترین تفاضل گل برای یک قهرمانی در جام جهانی را اسپانیا در جام جهانی 2010 و ایتالیا 2 جام جهانی 1938 و 1982 با تفاضل 6+ برجا گذاشت.

6- برزیل با تفاضل گل 3-، بدترین تفاضل گل برای یک میزبان را در سال 2014 برجا گذاشت.

7- برزیل با تفاضل گل 16+ در جام جهانی 1950، بهترین تفاضل گل برای یک میزبانی برجا گذاشت.

منبع :