حرکت (قسمت گیاهی) - زیست‌شناسی

زیست یک

حرکت (قسمت گیاهی) - زیست‌شناسی

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

نکات مهم مبحث حرکت (قسمت گیاهی) 

بر اساس برنامه راهبردی 6 آذر جهت استفاده شما عزیزان پیوست شده است.

نویسنده : امیر حسینی

فایل ضمیمه را دانلود کنید.