نکات زیست شناسی:پیدایش و گسترش زندگی-تغییر و تحول گونه‌ها

نکات مهم فصل سوم ( پیدایش و گسترش زندگی) و چهارم( تغییر و تحول گونه ها)زیست پیش دانشگاهی

نکات زیست شناسی:پیدایش و گسترش زندگی-تغییر و تحول گونه‌ها

کنکوری‌های عزیز

نکات مهم فصل سوم ( پیدایش و گسترش زندگی) و چهارم( تغییر و تحول گونه ها)زیست پیش دانشگاهی  شامل؛

جمع بندی نکات مهم و ترکیبی، قیدها و ترین و سوالات کنکور سراسری

بر اساس برنامه راهبردی 6 آذر جهت استفاده شما عزیزان پیوست شده است.

نویسنده : مسعود هاشمی

فایل‌های ضمیمه را دانلود کنید.