آموزش "کارآفرینی" در دستورکار جوانان هلال احمر

انتخابات کانون‌های دانش آموزی هلال احمردر 8000 مدرسه باهدف تشکیل شوراهای اجرایی این کانون‌ها انجام شد.

آموزش "کارآفرینی" در دستورکار جوانان هلال احمر

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از برنامه این سازمان برای ورود جدی جوانان به عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سازمان جوانان خبر داد و اظهار کرد: مشخص‌ترین برنامه ما، گسترش کانون‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و جوانان در سطح شهرها است که به طور جدی آن را دنبال می‌کنیم. در همین راستا اخیرا در 8000 مدرسه انتخابات کانون‌های دانش آموزی‌ هلال احمر برگزار شد تا بتوانیم شوراهای اجرایی این کانون‌ها را شکل دهیم.

دکتر مسعود حبیبی افزود: قرار است برای تثبیت تاثیرگذار کردن جوانان، مجمعی از نمایندگان اعضای جوان ایجاد کنیم که بتوانند در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری سازمان نقش داشته باشند و در سال آینده شرایط مناسب‌تری را در زمینه جذب جوانان داشته باشیم.

حبیبی با بیان اینکه مهم‌ترین کار این است که به جوانان فرصت دهیم که فکر کرده و کار خود را رهبری کنند، ادامه داد: علاوه بر مسائل آموزش فعالیت‌های گروهی، تیمی و ... قرار است بحث کارآفرینی را هم در برنامه‌های آموزشی خود برای اعضایمان قرار دهیم؛ چراکه جوانان وقتی بتوانند خودشان تصمیم بگیرند، مسئولیت‌ پذیر می‌شوند و در قبال آن پاسخگو خواهند بود. ما این پروسه مسوولیت پذیری و پاسخگو بودن‌شان را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم باعث شکوفایی جوانان شویم.

منبع :

مهلا کاشانی