حضور متخصصان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه شیراز

معاون آموزشی دانشگاه شیراز گفت: با همکاری بنیاد ملی نخبگان متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور برای همکاری‌های علمی و آموزشی به این دانشگاه دعوت می‌شوند.

حضور متخصصان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه شیراز

محسن تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح از آبان‌ماه امسال آغاز شده و تا آبان‌ماه سال آینده ادامه دارد که در این مدت با تقاضای حضور ۱۰ متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور برای حضور در این دانشگاه موافقت خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه شیراز اضافه کرد: در حال حاضر چهار متخصص ایرانی خارج از کشور متقاضی حضور در این دانشگاه هستند که این افراد طی دوره ۶ ماه تا یک سال در دانشگاه فعالیت خواهند کرد.

تقوی بیان داشت: این اساتید برای تدریس، تحقیق مشترک، راهنمایی پایان نامه‌های دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های آموزشی در دانشگاه حضور می‌یابند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور، ترغیب حضور متخصصان ایرانی خارج از کشور برای همکاری های علمی مشترک و ارائه تسهیلات برای توسعه فعالیت های علمی و آموزشی کشور است.

منبع :مهلا کاشانی