گفتگو با عماد ایزدی رتبه ی1 نقشه برداری درکنکورهنرستان94

گفتگو با عماد ایزدی رتبه ی1 نقشه برداری از شهر شهرضا

گفتگو با عماد ایزدی رتبه ی1 نقشه برداری درکنکورهنرستان94

گفتگو با عماد ایزدی رتبه ی1 نقشه برداری درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

عماد ایزدی هستم رشته نقشه برداری رتبه 1 کشوری از شهر شهرضا


شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من از کتاب های قهوه ای تخصصی ، فیزیک ، شیمی و دین و زندگی استفاده می کردم


نکات مثبت کتاب های کانون چه بود؟

بیشتر مطالب درسی را باز کرده بود.


از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردید؟

بله استفاده می کردم ، دفتر برنامه ریزی باعث شد که مدیریت زمان داشته باشم.


چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من درروز 7 ساعت مطالعه داشتم که 5 ساعت اختصاصی و 2 ساعت عمومی مطالعه می کردم.


شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .


نقش اولیا شما در کنکور چه میزان بود؟

من مدیون اولیام هستم اولیا مثل پله ی اول نردبان می باشند 


شغل پدر و مادر شما چیست؟

پدر من کشاورز و مادرم هم خانه دار هستند.


معدل شما در 3 سال هنرستان چند بود؟

سال اول: 19.50  ،   سال دوم : 14  ،  سال سوم: 18.60


شما در هنگام تحصیل کار هم می کردید؟

بله من 3 روز در هفته مشغول به کار بودم.تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی