انتخاب رشته ۲۶ هزار نفر در دوره‌های کاردانی بدون آزمون

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در مجموع تعداد ۲۶ هزار نفر در رشته‌های بدون آزمون دوره‌های کاردانی ‌نظام جدید و دوره‌های کاردانی به کارشناسی ثبت‌نام کردند.

انتخاب رشته ۲۶ هزار نفر در دوره‌های کاردانی بدون آزمون

 مهلت شرکت در پذیرش رشته‌های تحصیلی کاردانی‌ نظام‌ جدید‌ موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی به صورت بدون آزمون و پذیرش در دوره‌های کاردانی به کارشناسی به‌صورت بدون آزمون ساعت ۲۴ شنبه ۳۰ آبان پایان یافت.

این‌ها را دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد و افزود:با توجه به آمار اولیه‌ای که از میان انتخاب رشته متقاضیان در این پذیرش‌ها اخذ شده است تعداد ۸ هزار و ۱۳۲ نفر در پذیرش رشته‌های تحصیلی کاردانی‌ نظام‌ جدید‌ موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی به صورت بدون آزمون ثبت‌نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره پذیرش در دوره‌های کاردانی به کارشناسی به صورت بدون آزمون گفت: تعداد ۱۸ هزار و ۴۰۶ نفر برای پذیرش در رشته‌های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی انتخاب رشته کردند. 

توکلی خاطرنشان کرد: آمار نهایی پس از تکمیل وضعیت متقاضیان اعلام می‌شود.

منبع :

مهلا کاشانی