اعراب افعال صحیح و معتل: درس نامه ای از آن چه شما خواستید!

حال نوبت آن است که به سراغ افعال معتل برویم، در مورد افعال معتل دو بخش اول نمودار بالا به همین شکل باقی می‌مانند، پس بحث ما به ردیف سوم (صیغه هایی که به نون ختم نمی‌شوند) محدود می‌شود.

اعراب افعال صحیح و معتل: درس نامه ای از آن چه شما خواستید!

با توجه به سوالاتی که شما عزیزان در مورد اعراب افعال صحیح و معتل پرسیدید http://www.kanoon.ir/Article/100902 ، بر آن شدیم که  درس نامه ای خدمتتان ارائه کنیم:

در سال دوم دبیرستان ، در مورد اعراب افعال صحیح و علامت های آن ها می خوانیم:

اعراب افعال صحیح و معتل: درس نامه ای از آن چه شما خواستید!

حال نوبت آن است که به سراغ افعال معتل برویم، در مورد افعال معتل دو بخش اول نمودار بالا به همین شکل باقی می‌مانند، پس بحث ما به ردیف سوم (صیغه هایی که به نون ختم نمی شوند) محدود می شود.

در مورد ردیف سوم نیز در افعال معتل مثال و اجوف تغییری وجود ندارد، بنابراین بحث ما محدود به بخش سوم نمودار  و افعال معتل ناقص می‌شود:

اعراب افعال صحیح و معتل: درس نامه ای از آن چه شما خواستید!

نظر شما چیست؟ سوال و نکته ای از این مبحث ناگفته می ماند؟

خرید کتاب