10 عادت خوب درسی دانش‌آموزان موفق

دانش‌آموزان موفق عادات خوبی برای مطالعه دارند. آن‌ها این عادات را برای تمام کلاس‌های‌شان به کار می‌برند.

10 عادت خوب درسی دانش‌آموزان موفق

دانش‌آموزان موفق عادات خوبی برای مطالعه‌ دارند. آن‌ها این عادات را برای تمام کلاس‌های‌شان به کار می‌برند. تلاش کنید هر کدام از این عاداتی را که ندارید، در خودتان ایجاد کنید:

1- سعی می‌کنند که هر بار بیش از حد مطالعه نکنند.

2- زمان‌های ویژه‌ای را برای مطالعه برنامه‌‌ریزی می‌کنند.

3- سعی می‌کنند هر روز در یک زمان مشخص مطالعه کنند.

4- اهداف خاصی را برای زمان‌های مطالعه‌شان تنظیم می‌کنند.

5- وقتی برنامه‌ریزی می‌کنند، مطالعه‌شان را شروع می‌کنند.

6- وقتی می‌ببینند کاری سخت است، آن را اول انجام می‌دهند.

7- قبل از آغاز یک تکلیف محوله، جزوه‌های‌شان را مرور می‌کنند.

8- به دوستانشان می‌گویند که در حین زمان مطالعه‌شان با آن‌ها تماس نگیرند.

9- وقتی می‌بینند با یک تکلیف دچار مشکل شده‌اند، با دانش‌آموز دیگری در این مورد صحبت می‌کنند.

10- در آخر هفته کارهای مدرسه‌شان را مرور می‌کنند.

این 10 عادت مطالعه‌ به شما در طول تحصیل کمک می‌کند. مطمئن شوید که این‌ها، عادات مطالعه‌ی شما شوند.