با معدل سال سوم چه کنم؟

موضوعی که ذهن گروهی از داوطلبان کنکور را مشغول کرده است، معدل سال سوم و میزان تأثیر آن بر نتیجه‌ی کنکور است.

با معدل سال سوم چه کنم؟

موضوعی که ذهن گروهی از داوطلبان کنکور را مشغول کرده است، معدل سال سوم و میزان تأثیر آن بر نتیجه‌ی کنکور است. داوطلبان با معدل بالا مشکلی با این موضوع ندارند و با فکر کردن به آن، انگیزه می‌گیرند و بر تلاش خود می‌افزایند؛ ولی داوطلبان با معدل پایین، کاسه‌ی چه کنم به دست گرفته‌اند و مدام از خود می‌پرسند که «با این معدل پایین چه کنم؟»

معدل سال سوم 25 درصد کنکور را شامل می‌شود و 75 درصد آن، مربوط به تلاش و سخت‌کوشی خودتان است. افسوس خوردن برای تلاش‌هایی که باید در گذشته می‌کرده‌اید و نکرده‌اید، دردی را دوا نمی‌کند. زمان حال را دریابید و تلاش امروزتان را بیش‌تر کنید. گذشته‌ها، گذشته است و آینده پیش روی شماست. آن‌چه جریان دارد، زمان حال است و آن‌چه نتیجه خواهد داد، تلاش امروزتان است. فرق برنده و بازنده در نوع نگاهشان به اتفاقات است. برنده، شکست را پلی به سوی موفقیت می‌داند و بازنده، آن را سدی در برابر موفقیت می‌داند. دیدگاهتان را عوض کنید و تلاشتان را تبدیل به سخت‌کوشی کنید. از این پس به جای چه کنم بگویید چه کارهایی می‌توانم بکنم.

البته امسال نمره‌های نهایی سال چهارم هم 5 درصد تأثیر مثبت در کنکور دارند که می‌توانید از آن استفاده کنید.

خرید کتاب