از خلاقیت تا خلاقیت

خلاقیت آموزشی یک وسیله نیست. خلاقیت خودِ هدف است.

از خلاقیت تا خلاقیت

خلاقیت آموزشی یک وسیله نیست. خلاقیت خودِ هدف است. منحصر کردن خلاقیت به عنوان یکی از عوامل موفقیت، با روح خلاقیت در تضاد است. خلاقیت در مسیر اجرای هدف‌گذاری‌ها به‌تنهایی زمینه‌ی پیدا کردنِ وسیله‌های مختلف و متنوع برای رسیدن به مقصد را فراهم خواهد کرد و این روی جذاب سکه‌ی خلاقیت است؛ این‌که دانش‌آموز خلاق یا راهی برای پیاده‌سازی هدف‌گذاری‌های خود خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت.

به طور ویژه باید اهمیت کشف روش‌های شخصی در کیفیت فعالیت‌های برنامه‌ای بررسی شود. این روش‌های شخصی در تمام مدت اجرای هدف‌گذاری‌ها همراه شما هستند. این‌جاست که ضرورت بهینه کردن این روش‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگری روشن می‌شود.

اگر از زاویه‌ی اهمیت استفاده‌ی صحیح از زمان نیز به این ماجرا نگاه کنیم، هم‌چنان نتیجه‌ی این نگاه تحلیل‌گرانه، دوری کردن از آزمون و خطا در زمان بسیار مغتنمی همچون سال سوم و چهارم خواهد بود. واقعیت این است که در سال‌های تحصیلیِ سرنوشت‌سازی همچون سال اخیر، فرصتی برای امتحان کردن چند روش مطالعه‌ی مختلف در طول چند ماه مختلف باقی نمی‌ماند و این ما را به سمت داشتن روش‌های شخصی برتر در جهت داشتن مطلوب‌ترین میزان بازدهی آموزشی هدایت می‌کند.

روش‌های شخصی خودتان را کشف کنید. در این مسیر، از این‌که روش‌های شخصی برتر‌ها را تحلیل و ارزیابی کنید، استقبال کنید. این یک کپی‌برداری صِرف نیست. این تلاشی برای به دست آوردن گنجینه‌های تجربیات دیگران است. استفاده‌ی درست از روش‌های مثبت دیگران، به‌تنهایی می‌تواند تعریف بسیار خوبی برای خلاقیت فردی باشد. روش‌هایی که قبلاً در اجرای فردیِ دیگری با موفقیت همراه بوده‌اند باز هم در اجراهای بعدی می‌توانند موفق عمل کنند، به شرط آن‌که به‌خوبی با شرایط شخصی و ویژگی‌های فردی خودِ شما روزآمد شده باشند.