موفقیت یعنی...

همین که هدف‌گذاری‌مان آن‌قدر منطقی باشد که بتوانیم به آن دست پیدا کنیم، یک موفقیت بزرگ است.

موفقیت یعنی...

موفقیت یعنی رسیدن به هدف. از شروع کار یک هدف نهایی در نظر گرفتیم و قرار شد با هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مانند میزان ساعت مطالعه‌ی روزانه و هدف‌های میان‌مدت مانند هدف‌گذاری‌های چند از 10 هر آزمون به هدف نهایی‌مان برسیم؛ اما ظاهراً بعضی از دوستان فراموش کرده‌اند که باید مرحله به مرحله پیش برویم.

زمان مشاوره‌ی کارنامه‌ی دانش‌آموزم با افزایش 500 نمره ترازی و رسیدن به هدف‌های چند از 10‌ که با هم تعیین کرده بودیم، باز هم از نتیجه‌ی آزمون رضایت نداشت. در حالی که اگر به درس فیزیک نگاهی می‌کرد و متوجه می‌شد که از صفر به 5 از 10 رسیده است و تعداد پاسخ‌های اشتباهی که در مجموع حدود 10 بودند، نتیجه‌ی زحمت و تلاش دوهفته‌ای خود را می‌دید.

همین که هدف‌گذاری‌مان آن‌قدر منطقی باشد که بتوانیم به آن دست پیدا کنیم، یک موفقیت بزرگ است.

خیالتان آسوده باشد! مسیر درستی را انتخاب کرده‌اید.