مدیریت زمان و جلسه‌ی آزمون

مدیریت زمان عنوان مهارتی است که به شما کمک می‌کند تمام کارهای خود را سر وقت و به موقع انجام دهید و هیچ گاه دچار کمبود زمان نشوید.

مدیریت زمان و جلسه‌ی آزمون

بعضی از دانش‌آموزان با مشکل کمبود وقت در آزمون مواجه هستند که این حالت باعث ایجاد نگرانی آن‌ها می‌شود. مدیریت زمان عنوان مهارتی است که به شما کمک می‌کند تمام کارهای خود را سر وقت و به موقع انجام دهید و هیچ گاه دچار کمبود زمان نشوید. برای به دست آوردن این مهارت در آزمون‌ها استفاده از راهکارهای زیر می‌تواند مفید باشد.

  • هر درس را در زمان پیشنهادی خودش پاسخ دهید. برای زمان‌بندی بهتر باید بتوانید از هر درس چند دقیقه را ذخیره کنید (تکنیک زمان‌های نقصانی).

  •  زمان آغاز و پایان هر درس را در بالای آن درس در دفترچه‌ی سؤال بنویسید و به آن کاملاً پایبند باشید.

  • برای پاسخ‌گویی به سؤالات به ترتیب دفترچه پیش بروید.

  • روی سؤالات مکث و تعلل بیش از حد نکنید و سؤالات وقت‌گیر را علامت زده و در انتها پاسخ دهید (تکنیک × و -).

  • گاهی به ساعت نگاه کنید و به زمان هم توجه دقیق داشته باشید.