قوانین مسابقه

هر دانش‌آموز با یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و قابل اجرا و درس خواندن عمقی و مفهومی سعی می‌کند که در این مسابقه از دیگران پیشی گرفته و برتر باشد.

قوانین مسابقه

شرکت در آزمون‌ها برای هر دانش‌آموز در طی یک سال تحصیلی مانند شرکت در یک مسابقه و رقابت با سایر دانش‌آموزان بر سر کسب پیروزی و دریافت بالاترین تراز و رتبه در آزمون‌هاست.

هر دانش‌آموز با یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و قابل اجرا و درس خواندن عمقی و مفهومی سعی می‌کند که در این مسابقه از دیگران پیشی گرفته و برتر باشد. شرط پیروزی در این رقابت تلاش، جدیت، برنامه‌ریزی و مصمم پیش رفتن همگام با برنامه‌ی درسی است.

لازمه‌ی برد در این رقابت رعایت چندین شرط است:

1. برنامه‌ریزی مناسب و به‌موقع برای درس خواندن

2. ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها

3. رعایت مراحل مطالعه در طی یک سال تحصیلی

4. حل تمرین و تست‌های استاندارد

5. هدف‌گذاری چند از 10 قبل از هر آزمون

6. استفاده از روش‌های تست‌زنی (روش ضربدر و منها، روش دوخودکار، روش نقصانی)