رسیدن به هدف

از حرفش خوشم آمد و به خودم قول دادم که تا جایی که می‌توانم برای پیشرفت این دانش‌آموز به او کمک کنم.

رسیدن به هدف

دانش‌آموز جدیدی داشتم که سال اول بود به کانون آمده بود و هیچ آشنایی با کانون، آزمون‌ها و ابزارهای کانونی نداشت. بعد از مشاوره دادن تا حدودی برای آزمون دادن آماده شد و قرار گذاشتیم که روز جمعه با آمادگی کامل در آزمون شرکت کند. روز آزمون فرا رسید و او استرس داشت ولی هر طور بود آزمون را داد و بعدازظهر برای مشاوره‌ی کارنامه آمد. به نظر من برای بار اول تراز خوبی را کسب کرده بود اما خودش اصلاً راضی نبود و می‌گفت که می‌توانست نتیجه‌ی بهتری را کسب کند.

در مشاوره‌ی کارنامه با پیشنهاد‌ها و راهکارهای که به او ارائه دادم کمی راضی شد که برای بار اول نتیجه‌اش خوب بوده ولی جمله‌ای قشنگی به من گفت: «وقتی من می‌توانم بهتر از این‌که هستم باشم پس چرا سعی و تلاش نکنم!»

از حرفش خوشم آمد و به خودم قول دادم که تا جایی که می‌توانم برای پیشرفت این دانش‌آموز به او کمک کنم.

دو آزمون گذشت و تراز او با یک برنامه‌ریزی مناسب و زمان‌بندی‌شده و تمرین و حل تست و انجام هدف‌گذاری‌های به موقع قبل از هر آزمون بسیار پیشرفت کرد و همین دانش‌آموز بعد از طی چند آزمون جزء نفرات برتر گروهم شد.

هر اقدام بزرگی در ابتدا محال به نظر می‌رسد ولی مطمئناً اگر با جدیت و مصمم یک هدف را انتخاب کنیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم درنهایت به یک نتیجه‌ی واقعی خواهیم رسید.