راز سلامت کودکان را در رفتار والدین جستجو کنید

هرچه پدر و مادر آرامش بیشتری داشته باشند فرزندان بهتر رشد می‌کنند.

راز سلامت کودکان را در رفتار والدین جستجو کنیدسید کمال موسوی مشاور و روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه انسان موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است و نوع رفتارش به عوامل ارثی، تربیتی، الگویی و باورهایش بستگی دارد، اظهار کرد: فرزندان آیینه اسرار والدین هستند و در حقیقت از طریق یادگیری و الگوبرداری رفتار آنها شکل می‌گیرد.والدین تفکر انتزاعی دارند و دارای کنترل سریع اعمال و رفتار خود هستند ولی فرزندان هنوز به این مرحله نرسیدند، تمام اعمالی را که از والدین یاد گرفته‌اند را نشان می‌دهند.

وی افزود: ناکامی، شکست، خشم و پرخاشگری، تنبیه‌های کلامی و فیزیکی ناکامی و شکست خشم و پرخاشگری، تنبیه‌های کلامی و فیزیکی لجبازی فرزندان را به همراه دارد. در حقیقت این کودکان پرخاشگری را از والدین خود یاد گرفته‌اند.

موسوی تصریح کرد: به طور کلی فرزندان همانگونه که با آنها عمل شده است و شبیه آنچه که والدین هستند می‌شوند نه آنکه شبیه آنچه که والدین می‌خواند، بشوند.در واقع هرچه که والدین نوشته‌اند را فرزندان می‌خوانند و هر آنچه والدین کاشته‌اند را فرزندان دور می‌کنند. آنها مانند کاغذ سفید هستند که در آنها چیزهایی مختلف نوشته و کشیده می‌شود.

این مشاور و روانشناس تأکید کرد: کودکانی که همواره مورد انتقاد قرار گیرند محکوم کردن را یاد می‌گیرند، کودکانی که با پرخاشگری زندگی کنند جنگ و دعوا را یاد می‌گیرند، کودکانی که با ترس زندگی می‌کنند نگران تربیت می‌شوند و کودکانی خجالتی و با احساس گناه هستند و یا اگر با تشویق زندگی کنند با اعتماد به نفس قوی و با تمجید کردن یاد می‌گیرد قدردان باشد؛ اگر با تأیید زندگی کند یاد می‌گیرد خود را دوست داشته باشد، با مشارکت زندگی کند. بخشندگی و سخاوت را یاد می‌گیرد، با رفاقت زندگی کند یاد می‌گیرد دنیا محل زیبایی برای زندگی است.

منبع :