لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (3)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Excess

زیادی- مازاد- فراوانی                                                                                                                                        

In excess of

بیش از

To excess of

تا حد نهایی

Fell- cut down ( a tree)

قطع کردن- به زمین انداختن- به زمین زدن

Lock

قفل- قفل کردن- حبس یا زندانی کردن

Lock up

حبس کردن

Climate

آب وهوا- شرایط اقلیمی

Green house

گلخانه

Notice

آگهی- اطلاع- توجه کردن- متوجه شدن

Planet

سیاره

Process

فرایند- جریان- کار- عمل آوردن- پردازش کردن                                                                                                 

Ever

هیچ وقت- تا کنون- همیشه- روزی         

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب