هنوزم می‌شه؟

خیلی از شما دوستان عزیز در این فصل سال تصمیم می‌گیرید که برای کنکور امسال درس بخوانید، اما نگرانید!

هنوزم می‌شه؟

خیلی از شما دوستان عزیز در این فصل سال تصمیم می‌گیرید که برای کنکور امسال درس بخوانید، اما نگرانید!

آیا هنوز هم می‌شه؟

مهم این است که پذیرفته‌ای که عقب ماندی و اگر اندکی بیش از این بگذرد شکست می‌خوری یا به آن‌چه می‌خواهی نمی‌رسی. پس قهرمان هستی؛ زیرا اجازه ندادی که زمان بیش از این بگذرد و شکست تو دائمی شود. تو قهرمان هستی؛ زیرا هیچ گاه نگفته‌ای که نمی‌توانی یا نمی‌شود، بلکه اراده کرده‌ای که درس بخوانی، مصمم اما مقاوم.

این‌که هنوز هیچ درسی را نخوانده‌ای یا هیچ تستی نزده‌ای و شاید در بعضی از درس‌ها مشکل داری درست است اما مهم‌تر از همه‌ی این‌ها تصمیم زیبا و اراده‌ی فولادین توست.

تو تصمیم گرفته‌ای که مقاومت کنی، با ترس، اضطراب و خستگی. پس بدان که هیچ چیزی نمی‌تواند جلو تو را بگیرد و مانع پیشرفتت شود. با اولین قدمی که برمی‌داری طعم پیشرفت را می‌چشی و لذت پیشرفت را درک می‌کنی و می‌خواهی که ادامه بدهی و لذت ببری و تلاش کنی برای تبدیل همت کوچک به پیشرفت بزرگ و شادی عمیق.