اهمیت ارزیابی

بعضی دانش‌آموزان هنوز با موضوع ارزیابی به‌درستی آشنا نشده‌اند و با آن به عنوان یک تمرین که باید قبل از دریافت کارنامه انجام دهند برخورد می‌کنند.

اهمیت ارزیابی

بعضی دانش‌آموزان هنوز با موضوع ارزیابی به‌درستی آشنا نشده‌اند و با آن به عنوان یک تمرین که باید قبل از دریافت کارنامه انجام دهند برخورد می‌کنند. ارزیابی و یافتن نقاط ضعف و قدرت یکی از مهم‌ترین ابعاد از آزمون‌هاست وبدون آن سطح آزمون‌ها تا سطح یک رقابت عادی کاهش می‌یابد. در ارزیابی نکاتی وجود دارد که می‌شود به آن‌ها توجه کرد:

1- بعد از آزمون تعدادی سؤال وجود دارد که بدون پاسخ مانده‌اند یا اشتباه پاسخ داده شده‌اند. اگر همین سؤالات در جایی یادداشت شود به مرور زمان جمع‌آوری می‌شوند. با یادگیری آن‌ها در طول یک سال تحصیلی می‌توانیم مجموعه‌ای از نکات را که بلد نبوده‌ایم یاد بگیریم و در مواقع حساس مثل امتحانات با کم‌ترین زمان بتوانیم همه‌ی آن‌ها را مرور کنیم.

2- با ارزیابی متوجه می‌شویم با این‌که تمام مطالب را در طول 2 هفته‌ی گذشته خوانده‌ایم ولی هنوز مواردی مانده که بلد نبوده‌ایم یا یادگیری ناقص داشته‌ایم یا به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم. پس ارزیابی مانند یک راهنما برای شناخت آن موارد می‌تواند به ما کمک کند.

3- در هر آزمون یک یا دو سؤال نگاه به گذشته وجود دارد که با انجام یک ارزیابی کامل از آزمون قبل به عنوان کم‌ترین کار می‌توان به 10 درصد سؤالات آزمون پاسخ داد.

پس لازم است همه‌ی دانش‌آموزان اصول ارزیابی را بیاموزند و با بهره‌گیری درست از آن بتوانند اشکالات خود را بیاموزند و برای پیشرفت از آن استفاده کنند.

خرید کتاب