هدف‌گذاری‌های یک قهرمان سخت‌کوش (2)

قهرمان سخت‌کوش داستان ما، امروز، یک آزمون دیگر را پشت سر گذاشت و حالا به ایستگاه هدف‌گذاری رسیده است.

هدف‌گذاری‌های یک قهرمان سخت‌کوش (2)

قهرمان سخت‌کوش داستان ما، امروز، یک آزمون دیگر را پشت سر گذاشت و حالا به ایستگاه هدف‌گذاری رسیده است.

هدف‌گذاری امروزِ تو، نوشتن چند عدد برای درصد احتمالی آزمون بعد نیست. هدف‌گذاری در درس‌های فارسی و علوم و... نوعی پیش‌گویی کردن نیست. هدف‌گذاری، عمل کردن است. این هدف‌گذاری به معنی جهت دادن به تلاش‌های تو در طول دو هفته‌ای است که تا آزمون بعدی در پیش داری. اصلاً باید هدف‌گذاری را یک مشاور بدانی که به تو یادآوری می‌کند که ساعت مطالعه‌ی کدام درس‌هایت را باید ثابت نگه داری، کدام درس‌ها را باید بیش‌تر مطالعه کنی، در کدام درس نیاز به حل تمرین بیش‌تری داری و کدام درس نیازمند حل تست بیش‌تر است.

کارنامه‌ای که عصر آزمون دریافت می‌کنی، همان کارنامه‌ای که وضعیت آزمون را در درس‌های هدیه‌های آسمان تا علوم و ریاضی مشخص می‌کند، پر از ابزار‌های کمک‌کننده برای هدف‌گذاری دقیق است. به وضعیت چند از 10 درس‌هایت خوب توجه کن. همان ستونی که اعداد مثبت و منفی و کلمه‌ی منطبق را در آن می‌بینی. تو در این‌جا با هم‌ترازهایت مقایسه شدی و بعد، اختلاف وضعیت چند از 10 شخصی تو با هم‌تراز‌ها، اعدادی را به صورت مثبت یا منفی تعیین کرده است. شاید هم با هم‌ترازهایت از نظر تعداد پاسخ درست از 10 سؤال برابر باشی.

در هر آزمون برای ثابت نگه داشتن نقاط قوت هدف‌گذاری کن. این درس‌های با خط تعادل مطالعه فاصله‌ی مثبت دارند و به‌راحتی قابل شناسایی‌اند. در یک یا دو درس از درس‌هایی که زیر خط تعادل مطالعات قرار دارند هم هدف‌گذاری پیشرفتی داشته باش؛ یعنی با کمک پشتیبانت در برنامه‌ی هفتگی مطالعه، ساعت مطالعه‌ی بیش‌تری برای این درس‌ها در نظر بگیر و این وضعیت را برای حل تمرین و تست در این درس‌ها نیز تکرار کن.

تو هنوز قهرمان داستان ما هستی؛ قهرمان سخت‌کوشی که از ارزش فعالیت‌های خودش آگاه است و همیشه برای بهتر کردن این فعالیت‌ها، فکر‌های بکری در سر دارد.