لطفاً چرت نزنید

با صدای معلم چرتش پاره شد: «یادتان باشد هفته‌ی بعد میان‌ترم دارید». با خودش گفت چه‌قدر زود موعد امتحانات شد.

لطفاً چرت نزنید

با صدای معلم چرتش پاره شد: «یادتان باشد هفته‌ی بعد میان‌ترم دارید». با خودش گفت چه‌قدر زود موعد امتحانات شد.

برگشت و به محمد گفت: «باز هم امتحانات شروع شد. حالا چه کنیم؟ هیچ‌ چیزی نخواندم تا الان.»

محمد گفت: «زنگ خورد، برویم تا برایت بگویم.»

نگرانی را در چشم‌های سعید می‌خواند. ادامه داد: «حتماً می‌خواهی بگویی تا به سراغ درس می‌روی خواب‌آلود می‌شوی یا می‌خواهی بخوانی اما چیزی یادت نمی‌ماند. تازه وقتی هم می‌خوانی سر جلسه‌ی امتحان مطالب یادت نمی‌آید...»

سعید با تعجب پرسید: «تو این‌ها را از کجا می‌دانی؟»

محمد ادامه داد: «چون خود من هم شب امتحان سال‌های پیش حس و حال تو را داشتم اما با چند کار ساده مشکلم حل شد:

- همیشه شیک درس بخوان و مرتب؛ یعنی یک میز مطالعه‌ی مرتب با کتاب‌های مورد نیاز همان مقطع زمانی داشته باش.

- برای مشکل فراموشی مطالب سر امتحان، حتماً از سؤالات کتاب‌های پرتکرار برای آمادگی امتحانات استفاده کن.

- خواب کافی باعث ایجاد تمرکز و فهم بیش‌تر مطالب می‌شود.

- عامل رضایت از خود مانع از استرس می‌شود؛ یعنی در صورتی که در حد توان تلاش کنی همیشه از عملکرد خودت راضی هستی.

- درنهایت اگر از حالا آهسته و پیوسته درس هر روز را بخوانی شب امتحان با خیال راحت مرور می‌کنی.»

سعید که حالا سر شوق آمده بود پرسید: «فردا برویم کتابخانه برای امتحان‌ها؟»