بازیابی، شیوه‌ای کارآمد برای مطالعه

دانش‌آموزان هنگام مطالعه، همیشه نگران این موضوع هستند که آیا این حجم زیاد مطالب تا روز کنکور به یادشان خواهند ماند یا خیر.

بازیابی، شیوه‌ای کارآمد برای مطالعه

دانش‌آموزان هنگام مطالعه، همیشه نگران این موضوع هستند که آیا این حجم زیاد مطالب تا روز کنکور به یادشان خواهند ماند یا خیر.

این سؤال به دو شرط جواب مثبت خواهد بود:

شرط اول:

هنگام مطالعه به منحنی فراموشی دقت داشته باشید. منحنی فراموشی که از نظریه‌های روان‌شناسی یادگیری گرفته شده است، اشاره به زمان‌های مرور اصلی ما دارد.

طبق این منحنی، هر چه مرورهای ما بیش‌تر باشد، یادگیری به میزان بیش‌تری تثبیت می‌شود و در حافظه‌ی بلندمدت جای می‌گیرد.

زمان‌های مرور بدین شرح است:

یک روز پس از مطالعه، یک هفته پس از مطالعه‌ی اصلی، یک ماه، چهار ماه، یک سال و...

شرط دوم:

هنگام مرور مطالب، به جای دوباره‌خوانی مطالب کتاب و یادداشت‌های خودتان، با روش بازیابی اطلاعات  مرور کنید. در روش بازیابی یا مرور معکوس، تلاش می‌کنیم مطالبی را که در مطالعه‌ی اول خوانده‌ایم از حافظه‌ی خود فرابخوانیم. این کار را می‌توان با استفاده از حل تست (از کتاب‌های کامل و تست‌های استاندارد)، پرسیدن سؤال از خودمان، حل تمرین‌های کتاب درسی، استفاده از فلش‌کارت‌ها و... انجام داد. مرور اطلاعات به این روش، یادگیری و به‌خاطرسپاری را کارآمدتر می‌کند. حتی اگر نتوانید پاسخ را به یاد آورید، زمانی که جواب اشتباه می‌دهید شناخت دقیقی نسبت به آن‌چه نمی‌دانید پیدا کرده و متوجه می‌شوید باید به کدام قسمت برگشته و مطلب را دوباره مطالعه کنید؛ بنابراین بازیابی کنید تا متوجه شوید که کدام مطلب را باید مجدد بازخوانی کنید.