تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب از توابع استان لرستان را تجهیز نمود .

آقای کریم آدینه وند مدیردبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 250 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی 8 قفسه کتابخانه، 4میز مطالعه و 24 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 52/000/000 ریال (5 میلیون و 200 هزار تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال (4میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی ، 6/000/000 ریال (600 هزار تومان) از سوی خانم کوشکی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان گراب و 6/000/000 ریال (600 هزار تومان) از سوی اداره آموزش و پروش شهرستان گراب پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 388 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهدای طرهان در شهرستان گراب