اصول صحیح برای برنامه‌ریزی تحصیلی

برای موفقیت در تمام امور زندگی باید اهداف دقیق و روشنی داشته باشیم و برای رسیدن به این اهداف داشتن یک برنامه کارآمد بسیار حائز اهمیت است.

اصول صحیح برای برنامه‌ریزی تحصیلی

برای موفقیت در تمام امور زندگی باید اهداف دقیق و روشنی داشته باشیم و برای رسیدن به این اهداف داشتن یک برنامه کارآمد بسیار حائز اهمیت است. برنامه‌ریزی صحیح موجب افزایش بازده مطالعاتی و تمرکز شده و موجب کاهش بی‌دقتی‌ها می‌شود. علاوه بر آن موجب ایجاد آرامش در دانش‌آموز می‌شود. برای داشتن برنامه‌ریزی صحیح باید موارد زیر را مد نظر داشت:

  • میزان ساعتی را که قرار است برای مطالعه در طول یک هفته صرف کنید مشخص کنید.

  • با توجه به اهمیت درس‌ها و نقاط قوت و ضعف خود این میزان ساعت مطالعه را بین درس‌های مختلف تقسیم کنید.

  • زمانی را در طول هفته برای جبران عقب‌افتادگی‌های خود از برنامه اختصاص دهید.

  • همه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی باید در طول هفته مورد مطالعه قرار گیرد.

  • استراحت را در برنامه‌ریزی خود فراموش نکنید.

  • از مطالعه‌ی یک درس روزانه پرهیز کنید و تنوع داشته باشید؛ زیرا مطالعه‌ی تک‌درس در یک روز موجب خستگی ذهن و کاهش بازده یادگیری شما می‌شود.