تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی شهید جهان آرا در شهرستان گراب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت زینب در شهرستان گراب

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی شهید جهان آرا  در شهرستان گراب

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه مجتمع آموزشی و پرورشی شهید جهان آرا  در روستای پشت تنگ در شهرستان گراب از توابع استان لرستان را تجهیز نمود .

آقای مهدی یاره پور مدیردبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1375 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 316 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،7قفسه کتابخانه، 3میز مطالعه و 18 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 39/000/000 ریال (3 میلیون و 900 هزار تومان) می باشد که مبلغ 30/000/000 ریال (3میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی ، 4/500/000 ریال (450 هزار تومان) از سوی خانم کوشکی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان گراب و 4/500/000 ریال (450 هزار تومان) از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان گراب پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 387 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی شهید جهان آرا  در شهرستان گراب