یادگیری در جلسه آزمون : الهام بی‌گناه

صحبت‌های الهام یگانه بی گناه رشته‌ی تجربی در مورد آن‌چه سر جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بود در زیر آمده است...

یادگیری در جلسه آزمون : الهام بی‌گناه

آزمون‌های کانون سه ویژگی برنامه‌ای، آموزشی و سنجشی دارند که برنامه‌ای بودن آن از همه‌ی ویژگی‌ها مهم‌تر است که از برنامه راهبردی آزمون‌ها منشا می‌گیرد. این ویژگی‌ها از هم مجزا نیستند و دانش‌آموزانی که در تمام آزمون‌ها حاضر می‌شوند از هر سه ویژگی بهره‌مند می‌شوند (یادمان باشد غیبت کردن چون سبب به هم خوردن نظم 2 هفته‌ای بین آزمون‌ها و انسجام برنامه‌ای می‌شود آزمون‌ها را فقط به سنجشی بودن تقلیل می‌دهد.) و اما از جنبه‌ی آموزشی، مهمترین زمان یادگیری خود جلسه‌ی آزمون است که به اندازه‌ی ساعت‌ها تاثیر یادگیری دارد. در 2 جلسه‌ی برترهای قبلی (8 و 22 آبان)، کاظم قلم‌چی به طور مفصل به یادگیری در جلسه‌ی آزمون اشاره کردند. در اولین جلسه،‌ دانش‌آموزان دید بازتری نسبت به این موضوع پیدا کردند و متوجه شدند چگونه می‌توانند سرجلسه‌ی آزمون یادبگیرند و در جلسه‌ی بعدی آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. صحبت‌های الهام یگانه بی گناه رشته‌ی تجربی در مورد آن‌چه سر جلسه ی آزمون یاد گرفته بود در زیر آمده است:

آزمون های قبلی تا لحظه ی آخر داشتم تست می زدم و شیمی هم می ماند یعنی برایش زمان کم می‌آوردم ولی این آزمون این گونه نشد و زمان کم نیاوردم.

من استراتژی بازگشت دارم که با این روش از 2 طریق آَشنا شدم، یکی این‌که این روش را در ابتدای زرد عمومی توضیح داده اید و هم روش برتر های سال گذشته را خوانده ام.

فیزیک در مدرسه عقب بودم با مادرم مشورت کردم و خودم آن درس را خواندم و سر آزمون متوجه شدم یک سری از چیزها را اضافه محاسبه می کنم.

کاظم قلم چی: این اشتباهات شماست و اشتباه های متداول هر کسی هم متفاوت است.

 برای سوالات دام دار می خواهم همین امروز به سایت کانون مراجعه کنم و نظر بگذارم.

.......................................................

شما سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد گرفتید؟ از جمله‌ی انواع یادگیری در جلسه ی آزمون عبارتند از:

بازیابی اطلاعات: یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها: ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ای مباحث

مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی :تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

آیا یادگیری در آزمون و باور این‌که در جلسه‌ی آزمون دارید یاد می‌گیرید به آرامش بیشتر شما سر جلسه‌ی آزمون کمک نکرده است؟ آیا سبب نشده تقلب نکنید و نگران نتیجه نباشید؟ آیا سبب نشده غیبت نکنید؟ وقتی قرار نیست براساس آزمون‌های کانون، پاداش بگیرید یا مجازات شوید با آرامش به سوی یادگیری بیشتر حتی سر جلسه‌ی آزمون بروید.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

الهام یگانه: سر آزمون متوجه شدم برخی از محاسبات را اضافی انجام می‌دهم.