یادگیری سر جلسه آزمون : سیدعلی مهدوی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های سیدعلی مهدوی را در زیر بخوانید:

یادگیری سر جلسه آزمون : سیدعلی مهدوی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های سیدعلی مهدوی را در مورد آن‌چه در جلسه ی آزمون22 آبان یاد گرفته در زیر بخوانید:

مهم ترین چیزی که امروز به من کمک کرد این بود که تا 2 ماه پیش در مدیریت زمان مشکل داشتم بعد از مدتی تصمیم گرفتم از سوالات بگذرم و سراغ درس بعدی بروم. این آزمون اول به زمان نگاه نکردم و به زیست پایه که رسیدم دیدم تعدادی سوال را هنوز ندیده بودم از آن ها گذشتم و وقتی به آخر آزمون رسیدم برگشتم و تعداد 7 یا 8 سوال را از درس های اختصاصی کار کردم و استراتژی بازگشت را اجرا کردم. برای اولین بار استراتژی بازگشت را پدرم به من گفت (پدر: فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران) او گفت اگر زمانت را درست تنظیم کنی زمان اضافی خواهی آورد.

کاظم قلم چی: پدر و مادرهای تحصیل کرده اگر زمان صرف دانش آموزان کنند نتیجه ی دانش آموزان بهتر می شود.

معصومه نوروزی رتبه 24 منطقه 3 (پشتیبان ویژه‌ی حاضر در جلسه): من در دوران جمع بندی مشکل مشابه داشتم پشتیبان ویژه ی خودم به من گفت اگر ادعا می‌کنید روش زمان‌های نقصانی را اجرا می‌کنید ولی باز هم سوالی باقی بماند یعنی درست اجرا نکرده اید و مکمل زمان های نقصانی یعنی روش ضربدر و منها را هم باید اجرا کنید که من هم به این دانش‌آموز همین پیشنهاد را دارم.

کاظم قلم چی: اگر یک دانش آموز مثل ایشان باشد 15 دقیقه او تمام شود ولی تعدادی سوال برای او بماند و برود سراغ درس بعدی خوب است ولی روش زمان های نقصانی را درست اجرا نکرده است. در این روش باید دو کار کرد اول تشخیص درستی بدهد که سوالات وقت گیر را بشناسد و دوم این که اراده داشته باشد و آن سوال را کنار بگذارد. در نوبت اول باید فقط سوالاتی را سریع جواب دهید که در زمان استاندارد می توانید و سوالات دیگر را هم طبقه بندی کنید و در زمان نهایی برگردید.

من متوجه شده‌ام اگر گزینه صحیح را در سوال تشخیص بدهم در ذهنم تثبیت می شود هم‌چنین وقتی فرمول های جدیدی که در فیزیک یاد گرفته‌ایم را به کار نبریم جا نمی افتند سر جلسه ی آزمون فرمول جدیدی را که در درس فیزیک یاد گرفته بودم توانستم به کار ببرم که این کار خیلی لذت بخش بود.

متوجه شدم در ادبیات بخش واژه‌ها نقص دارم در شیمی 2 مبحث انرژی های یونش مشکل دارم تعادلی که در جواب دادن به تست ها داشتم بهتر شد و به تعادل رسیدم که اهمیت خیلی بیشتری دارد.

سوال سیدعلی مهدوی: شما گفتید اگر به این فکر کنید که سر جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیرید استرس نخواهید داشت من با پدرم گفتگو کردم، پدرم گفت اگر به جنبه ی یادگیری نگاه کنم و راه استرس را ببندم سر کنکور با استرس مواجه می شوم و به جای این کار به نظرمان باید استرس باشد ولی راه کنار آمدن با استرس را باید پیدا کنم.

کاظم قلم چی: واقعیت این است که باید متعادل باشد. این درست است یعنی هر دو جنبه وجود دارد استرس در حد متعادلی که طبیعی باشد سبب انگیزه می‌شود ولی اگر بیش از حد باشد مانع یادگیری است و چون شما در هر صورت استرس دارید و من باید بیشتر به این توجه کنم که استرس مانع یادگیری شما نشود. شما درست فکر می کنید و می توانید تعادل را برقرار کنید.

.......................................................

شما سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد گرفتید؟ از جمله‌ی انواع یادگیری در جلسه ی آزمون عبارتند از:

بازیابی اطلاعات: یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها: ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ای مباحث

مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی :تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

آیا یادگیری در آزمون و باور این‌که در جلسه‌ی آزمون دارید یاد می‌گیرید به آرامش بیشتر شما سر جلسه‌ی آزمون کمک نکرده است؟ آیا سبب نشده تقلب نکنید و نگران نتیجه نباشید؟ آیا سبب نشده غیبت نکنید؟ وقتی قرار نیست براساس آزمون‌های کانون، پاداش بگیرید یا مجازات شوید با آرامش به سوی یادگیری بیشتر حتی سر جلسه‌ی آزمون بروید.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

سیدعلی مهدوی: کاربرد نکات و فرمول‌های جدید سرجلسه آزمون سبب تثبیت آموخته هایم می‌شود.