یادگیری در جلسه آزمون : حمید محدثی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های حمید محدثی را در زیر بخوانید:

یادگیری در جلسه آزمون : حمید محدثی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های حمید محدثی رشته‌ی انسانی با میانگین تراز 7000 را در مورد آن‌چه در جلسه ی آزمون22 آبان یاد گرفته در زیر بخوانید:

جلسه قبل اولین جلسه ی حضورم در این جا بود و شور و حال زیادی داشتم که گفته های شما را اجرا کنم بخصوص در مورد بازیابی. یک بار با خودم گفتم زمان 20 دقیقه که به منزل می روم سعی کنم آموخته‌هایم را به خاطر بیاورم و ببینم چه چیزهایی را یاد گرفته ام. با توجه به این‌که این بازیابی، یک امتحان و آزمون نبود و استرس نداشتم مطالب را در مسیر و در حین پیاده‌روی بازیابی کردم به دوستانم هم گفته بودم بازیابی کنند چون همه این امکان را ندارند که اینجا بیایند و در جلسات شما باشند.

کاظم قلم چی: این کار اراده نیاز دارد و شما اراده دارید. شما به دوستانتان هم بیان کرده اید و وقتی به دوستانتان می گویید احساس بهتری دارید و فکر می کنید سرپرست هستید.

خودنگاری آغازی را اول می نوشتم ولی پایانی را نمی نوشتم این بار سعی کردم هر دو را بنویسم و سوالات آزمون را هم اول فکر می کردم باید همه را جواب بدهم ولی سعی کردم روش زمان های نقصانی را اجرا کنم. با خودم فکر کردم و به خودم می‌گفتم مثلا من این سوال را واقعا بلد نیستم یا یادم رفته است و پذیرفتم. وقتی درصد من کاهش پیدا می‌کرد، ترس داشتم که نکند افت کرده ام که نمی توانم جواب دهم ولی با خودم گفتم آقای قلم چی گفت آزمون برای یادگیری است و نگران نباشم و بپذیرم که برخی از سوالات را یاد نگرفته‌ام و بعدا یاد می گیرم.

برخی از قسمت های عربی را بلد نبودم و می ترسیدم سراغ آن ها بروم و اول فکر می کردم بعد از دبیر بهتر می شود ولی با حضور معلم هم بهتر نشد با خودم گفتم قبل از تدریس پیش خوانی کنم و بعد از تدریس دبیر تست بزنم و پاسخ تشریحی را حتما حتما کار کنم. من مثلا اقتصاد را با پاسخ نامه ی تشریحی یاد گرفتم با این روش ها کلا عربی را از 53 درصد به 90 درصد رساندم. آرایه را خوب می زدم ولی آزمون قبل بد زدم بررسی کردم و دیدم واقعا کمتر خوانده ام و آن را پذیرفتم و جبران کردم.

کاظم قلم چی: به این کار خودارزیابی و ناظر دوم شدن می‌گویند.

15 دقیقه آخر را سر جلسه ی آزمون ذخیره کردم و سراغ عربی رفتم و دیدم سوالاتی که قبلا برایم پاسخ دادن به آن‌ها سخت بود را توانستم در 20 یا 30 ثانیه پاسخ بدهم و به این نتیجه رسیدم چون استرس این را ندارم که سوالات مانده اند راحت تر توانستم جواب دهم.

من خیلی از سوالات اشتباه را بی‌دلیل جواب می دادم ولی امروز این کار را نکردم و دیدم خیلی بهتر شد.

...........................................................

شما سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد گرفتید؟ از جمله‌ی انواع یادگیری در جلسه ی آزمون عبارتند از:

بازیابی اطلاعات:یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها: ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ای مباحث

مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی :تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

آیا یادگیری در آزمون و باور این‌که در جلسه‌ی آزمون دارید یاد می‌گیرید به آرامش بیشتر شما سر جلسه‌ی آزمون کمک نکرده است؟ آیا سبب نشده تقلب نکنید و نگران نتیجه نباشید؟ آیا سبب نشده غیبت نکنید؟ وقتی قرار نیست براساس آزمون‌های کانون، پاداش بگیرید یا مجازات شوید با آرامش به سوی یادگیری بیشتر حتی سر جلسه‌ی آزمون بروید.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

حمید محدثی: تاثیر مثبت بازیابی و خودنگاری آغازین در جلسه آزمون