یادگیری سر جلسه آزمون : هانیه ساخلی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های هانیه ساخلی در زیر بخوانید..

یادگیری سر جلسه آزمون : هانیه ساخلی

در جلسه‌ی نفرات برتر آزمون 22 آبان، برخی از دانش‌آموزان آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. در این راستا، صحبت‌های هانیه ساخلی با میانگین تراز 6700 را در مورد آن‌چه در جلسه ی آزمون22 آبان یاد گرفته در زیر بخوانید:

  • با این‌که به علت مشکلی که برایم پیش آمد نتوانستم مطالعه‌ای در حد مطلوب داشته باشم اما توانستم با روش بازیابی بخشی از مطالبی که از قبل خوانده بودم و در طی دو هفته‌ی پیش نتوانسته بودم به آن‌ها رسیدگی کنم، در جلسه‌ی آزمون جواب دهم.

کمیت (ساعت مطالعه) و کیفیت مطالعه ام کاهش پیدا کرده بود و در نتیجه سر جلسه‌ی آزمون، بازیابی من نسبت به دیگران بیشتر شده بود مثلا برای درسی مثل فیزیک که ما خیلی در آن درس در مدرسه جلوتر هستیم نرسیده بودم برای آزمون بخوانم باید روش ها را سر جلسه‌ی آزمون به یاد می آوردم و بیشتر برای به خاطر آوردن تلاش می کردم در نتیجه نقش بازیابی پررنگ تر بود.

کاظم قلم چی: از یک موضوع ثابت دو نتیجه ی متفاوت می توان گرفت. از این موضوع که نتوانسته بود خیلی بخواند می‌شد دو رویکرد داشت یکی این‌که ناامیدانه به ماجرا نگاه کرد دیگر این‌که کاری که ایشان انجام داده است؛ او با این که خیلی نخوانده بود ولی در آزمون غیبت نکرد.

  • تسلط بیشتری بر زمان داشتم و می‌توان گفت تا حدودی به موقع به ساعت نگاه می‌کردم.

  • طبقه‌بندی آموخته‌ها را تا حدودی اجرا کردم.

این که برخی از سوالات خیلی وقت گیر است و باید از آن‌ها گذشت. دبیر شیمی من، علیرضا قربانی به ما می‌گوید چون ارزش سوال ها یکسان است در مواجه با سوالات زمان‌گیر یا سخت، قهرمان بازی در نیاوریم و سوالات آسان تر را جواب دهیم و زمان را برای سوالات سخت تلف نکنیم و متوجه شده‌ام اکثر سوالات شک دار را واقعا بلد نیستم.

  • تشخیص سوالات وقت‌گیر و مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی را داشتم.

سر آزمون چک می کردم که آیا زمان با تعداد سوالات متناسب است یا نه قبلا کمتر توجه می کردم و دیر به خودم می آمدم ولی امروز این موضوع را کنترل کردم.

  • روش‌هایی که مفید نبوده‌اند را تشخیص دادم.

من هنوز بازگشت به سوالات را تمرین نکرده ام دور سوال خط می کشم ولی هنوز برنمی گردم. طبقه بندی هم می‌کنم اما بیشتر مهم ها را جدا می کنم. جلسه ی قبل، یادگیری از آزمون براساس پاسخنامه تشریحی را جدی تر گرفتم.

هم‌چنین کامنت های قسمت سوالات دام‌دار سایت کانون را این سری بیشتر جدی گرفتم.

من با کیفیت درس می خوانم و دیرتر یاد می گیرم ولی دیگران زودتر درس می خوانند و چالش دارم که کدام بهتر است.

....................................................

شما سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد گرفتید؟ از جمله‌ی انواع یادگیری در جلسه ی آزمون عبارتند از:


بازیابی اطلاعات: یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها: ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ای مباحث

مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی :تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

آیا یادگیری در آزمون و باور این‌که در جلسه‌ی آزمون دارید یاد می‌گیرید به آرامش بیشتر شما سر جلسه‌ی آزمون کمک نکرده است؟ آیا سبب نشده تقلب نکنید و نگران نتیجه نباشید؟ آیا سبب نشده غیبت نکنید؟ وقتی قرار نیست براساس آزمون‌های کانون، پاداش بگیرید یا مجازات شوید با آرامش به سوی یادگیری بیشتر حتی سر جلسه‌ی آزمون بروید.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

هانیه ساخلی:سرجلسه‌ی آزمون، بازیابی اطلاعات من پررنگ بود.