یادگیری سرجلسه‌ی آزمون:حانیه بیات

مقاله‌ی حانیه بیات:سرجلسه‌ی آزمون یاد گرفتم کدام روش‌هایم را عوض کنم! را در زیر بخوانید...

یادگیری سرجلسه‌ی آزمون:حانیه بیات

آزمون‌های کانون سه ویژگی برنامه‌ای، آموزشی و سنجشی دارند که برنامه‌ای بودن آن از همه‌ی ویژگی‌ها مهم‌تر است که از برنامه راهبردی آزمون‌ها منشا می‌گیرد. این ویژگی‌ها از هم مجزا نیستند و دانش‌آموزانی که در تمام آزمون‌ها حاضر می‌شوند از هر سه ویژگی بهره‌مند می‌شوند (یادمان باشد غیبت کردن چون سبب به هم خوردن نظم 2 هفته‌ای بین آزمون‌ها و انسجام برنامه‌ای می‌شود آزمون‌ها را فقط به سنجشی بودن تقلیل می‌دهد.) و اما از جنبه‌ی آموزشی، مهمترین زمان یادگیری خود جلسه‌ی آزمون است که به اندازه‌ی ساعت‌ها تاثیر یادگیری دارد. در 2 جلسه‌ی برترهای قبلی (8 و 22 آبان)، کاظم قلم‌چی به طور مفصل به یادگیری در جلسه‌ی آزمون اشاره کردند. در اولین جلسه،‌ دانش‌آموزان دید بازتری نسبت به این موضوع پیدا کردند و متوجه شدند چگونه می‌توانند سرجلسه‌ی آزمون یادبگیرند و در جلسه‌ی بعدی آن‌چه را در جلسه‌ی آزمون یاد گرفته بودند بیان کردند. صحبت‌های حانیه بیات دانش‌آموز رشته ی تجربی با میانگین تراز 6350 در مورد آن‌چه سر جلسه ی آزمون یاد گرفته بود در زیر آمده است.

یاد گرفتم که چه درس هایی را ناقص یادگرفته ام و کدام روش‌های مطالعه‌ام را باید عوض کنم. مثلا در درس ادبیات باید روی معنی کلمات و واژگان بیشتر تمرکز کنم.

در درس عربی باید برای افزایش سرعت، تست بیشتری بزنم و تست های سخت تری کار کنم.

در درس دینی وضع خوبی داشتم ولی اگر بیشتر کار کنم بهتر است.

در درس زبان باید ریدینگ‌ها را بیشتر کار کنم چرا که در این بخش ضعیف هستم.

در درس ریاضی باید تست های آبی را کامل بزنم تا مسلط شوم و با سرعت بیشتری راه‌حل سوال به ذهنم برسد چون سوالات آن خیلی به آزمون مرتبط است.

در درس فیزیک وضع بدی نداشتم اما تست‌های بیشتری باید کار کنم به ویژه در مورد مبحث نورشناسی.

در درس شیمی باید مباحث سینتیک بیشتری حل کنم چون سرعتم پایین است. در تشخیص راه حل های شیمی مشکل دارم.

در درس زیست باید روی مباحث پیش بیشتر کار کنم (خصوصا پروتئین سازی) و سوالات نکته دار بیشتری حل کنم.

کاظم قلم چی: آیا در آزمون بعدی این مبحث دوباره مطرح می شود؟ این سوال را پرسیدم تا تاکید کنم که ما ایستگاه جبرانی داریم. اگر عقب افتادید می خواهید مطالب قبلی را بخوانید یا مطالب جدید را؟ مباحث جدید را بخوانید چون اگر این کار را نکنید همیشه عقب می افتادید. اگر عقب افتادید یا تنبلی کردید نگران نباشید در ایستگاه جبرانی جبران کنید.

....................................................................

شما سر جلسه‌ی آزمون چه چیزی یاد گرفتید؟ انواع یادگیری در جلسه ی آزمون عبارتند از:

بازیابی اطلاعات: یادگیری از نوعی دیگر و طبقه‌بندی مطالب به شکلی دیگر در ذهن، تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها: ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دور تند یادآوری و یادگیری مجموعه‌ای مباحث

مدیریت زمان: روش های ضربدر و منفی/ زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی :تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر، تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

آیا یادگیری در آزمون و باور این‌که در جلسه‌ی آزمون دارید یاد می‌گیرید به آرامش بیشتر شما سر جلسه‌ی آزمون کمک نکرده است؟ آیا سبب نشده تقلب نکنید و نگران نتیجه نباشید؟ آیا سبب نشده غیبت نکنید؟ وقتی قرار نیست براساس آزمون‌های کانون، پاداش بگیرید یا مجازات شوید با آرامش به سوی یادگیری بیشتر حتی سر جلسه‌ی آزمون بروید.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

حانیه‌ بیات: یاد گرفتم کدام روش‌هایم را باید عوض کنم؟