مشاوره درسی : مبانی حافظه‌های ROM در کامپیوتر

برخی خصوصیات حافظه‌ی ROM کامپیوتر

مشاوره درسی : مبانی حافظه‌های ROM در کامپیوتر

مبانی حافظه های ROM

    حافظه ROM از تراشه هایی شامل شبکه ای از سطر و ستون تشکیل شده است، نظیر حافظه RAM هر سطر و ستون

    در یک نقطه یکدیگر را قطع می نمایند.


تفاوت با RAM :

   حافظه RAM از " ترانزیستور " بمنظور فعال و یا غیرفعال نمودن دستیابی به یک " خازن " در نقاط برخورد سطر و ستون، استفاده می نمایند. در صورتی که تراشه های ROM از یک "دیود"Diode  استفاده می نماید.

در صورتی که خطوط مربوطه "یک" باشند برای اتصال از دیود استفاده شده و اگر مقدار "صفر" باشد خطوط به یکدیگر متصل نخواهند شد.


نکته ی مهم:

تراشه ROM ، مستلزم برنامه نویسی و ذخیره داده در زمان ساخت است. یک تراشه استاندارد ROM را نمی توان برنامه ریزی مجدد و اطلاعات جدیدی را در آن نوشت. در صورتی که داده هادرست نبوده و یا مستلزم تغییر و یا ویرایش باشند، می بایست تراشه را دور انداخت و مجددا از ابتدا عملیات برنامه ریزی یک تراشه جدید را انجام داد. فرآیند ایجاد تمپلیت اولیه برای تراشه های ROM دشوار است. اما مزیت حافظه ROM بر برخی معایب آن غلبه می نماید. زمانی که تمپلیت تکمیل گردید تراشه آماده شده، می تواند بصورت انبوه و با قیمت ارزان به فروش رسد.

مزایا:

این نوع از حافظه ها از برق ناچیزی استفاده کرده ، قابل اعتماد بوده و در رابطه با اغلب دستگاه های الکترونیکی کوچک، شامل تمامی دستورالعمل های لازم بمنظور کنترل دستگاه مورد نظرخواهند بود. استفاده از این نوع تراشه ها در برخی از اسباب بازی ها برای نواختن موسیقی، آواز و ... متداول است .حدیثه شعبان نورح