تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان عصمتیه در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان عصمتیه در شهرستان عجب شیر

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان عصمتیه در شهرستان عجب شیر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان عصمتیه در شهرستان عجب شیر را تجهیز نمود .

خانم ژاله حسن پور مدیردبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1350 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 180 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4قفسه کتابخانه، 4میز مطالعه و 8 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 34/640/000 ریال ( 3میلیون و 464 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 386 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان عصمتیه در شهرستان عجب شیر